Made-in-Europe.nu

Rabobank: sleutel voor groei ligt in beter managen van bedrijfsvoering

De vele cijfers over de Nederlandse industrie zijn positief. Toch klinken er waarschuwende woorden van de Rabobank in het onderzoek Naar een Toekomstbestendige maakindustrie. De afgelopen drie jaren staat er een rem op de productiegroei. De meeste maakbedrijven zijn niet klaar voor de thema’s die komende jaren bepalend worden. De zwakke schakel zijn de managementpraktijken, oftewel de bedrijfsvoering die de maakbedrijven onvoldoende op orde hebben.


Het onderzoek door de Rabobank werd deze week gepresenteerd tijdens de Avond van de Maakindustrie, waar ook de TechniShow Innovation Awards werden uitgereikt. Er lijkt iets tegenstrijdigs aan de hand te zijn. Terwijl de keuze van de jury duidelijk illustreert dat men automatisering en digitalisering hoog waardeert; en veel bedrijven de afgelopen jaren hebben geautomatiseerd, concludeert de Rabobank dat de productiegroei nu al drie jaar op rij afneemt. Zouden automatisering en digitalisering niet tot een hogere productiviteit moeten leiden en uiteindelijk tot een stijgende productiegroei?

Komt afzwakkende groei van de maakindustrie door onvoldoende kwaliteit managementpraktijken? 

Automatisering is slechts één manier om te groeien; maar alleen investeren in hardware is onvoldoende.

Investeren in hardware alleen is onvoldoende

De Rabobank schrijft dat investeringen door bedrijven weliswaar voor groei zorgen, maar dat dit alleen onvoldoende is. Bedrijven die veel investeren groeien gemiddeld harder. Wie veel investeert in onderzoek en ontwikkeling, opereert toekomstbestendiger. Maar het is vooral belangrijk dat de bedrijven hun bedrijfsvoering op orde hebben, wat de onderzoekers samenvatten onder de noemer managementkwaliteit. De bedrijfsprestaties moeten nauw gevolgd worden en gebruikt worden om productieprocessen te verbeteren. 

Aanjager van groei

De kwaliteit van managementpraktijken is eveneens een belangrijke aanjager van groei. “Het effect van managementpraktijken op omzetgroei is bovendien groot: bedrijven die over de slechtst mogelijke managementpraktijken beschikken, en deze weten te verbeteren tot de best mogelijke, verhogen de kans om zeer snelle groei door te maken met maar liefst 35 procent”, aldus het rapport. 

Welke investeringen

Wie daarna verder leest in het rapport Naar een Toekomstbestendige Maakindustrie snapt waarom de onderzoekers niet onverdeeld optimistisch zijn.


“Naast de kwaliteit van managementpraktijken blijkt uit onze analyses dat factoren als R&D‐intensiteit van investeringen, het opleidingsniveau van medewerkers en de mate waarin medewerkers training volgen een rol spelen bij de toekomstbestendigheid van industriebedrijven. Terwijl voor omzetgroei dus de hoogte van de investeringen van belang is, blijkt dat voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven vooral het type investeringen van belang is: hoe groter het aandeel van de investeringen dat uitgaat naar onderzoek en ontwikkeling, hoe groter de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.” 

Investeer ook in medewerkers

Vooral het kennis- en vaardighedenniveau van medewerkers is onontbeerlijk voor het industriebedrijf van de toekomst.

En terwijl uit onze analyses verrassend genoeg niet blijkt dat opleidingsniveau en training van werknemers direct bijdragen aan de omzetgroei van bedrijven, zijn dit twee factoren die wel degelijk van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.

De onderzoekers zeggen dat er voor de Nederlandse maakindustrie nog een wereld te winnen valt als het om HR-management gaat. Een manier om dit te verbeteren is door werknemers trainingen aan te bieden. Goed personeelsmanagement is belangrijk, inclusief prestatiebeloningen voor goed functionerende medewerkers en afspraken hoe om te gaan met medewerkers die niet naar verwachting presteren.

Management dé sleutel voor groei en toekomstbestendigheid

De Rabobank concludeert dat lang niet alle bedrijven voorbereid zijn op de uitdagingen die op hen afkomen. 79 procent scoort onvoldoende als het gaat om nieuwe technologieën; 58% is niet voorbereid op de effecten van handelsbelemmeringen en 56% scoort een onvoldoende als het gaat om het thema duurzaamheid. En ook voor deze thema’s is de kwaliteit van de managementpraktijken van belang. Managementpraktijken vormen dan ook de sleutel tot groei én toekomstbestendigheid, concludeert de Rabobank. 

Pin It on Pinterest