Mazak en Dormac CNC Solutions zien in de huidige crisis ook kansen voor maakbedrijven

De Coronacrisis raakt de machineleveranciers direct. Tot aan de eerste maanden van 2020 bleef de markt in Nederland goed overeind, alhoewel er al signalen waren dat de investeringsbereidheid afnam. Hoe gaat het nu? Biedt de crisis ook kansen voor de maakbedrijven in de verspaning? Waarin moet je investeren om deze te verzilveren? En uiteraard de hamvraag: passen grote beurzen nog in het nieuwe normaal van de metaalindustrie? Joost Verschure van Dormac CNC Solutions en Job van Berkel van Mazak Benelux, pakken de vragen op. Online; want die 1,5 meter afstand, die gaat toch wel iets veranderen in de komende paar jaar.


Zowel voor Dormac CNC Solutions als Mazak is 2019 een goed jaar geweest. “Het aantal spillen dat het veld heeft afgenomen is weliswaar gedaald, de totale waarde van de machines nam toe”, zegt Joost Verschure, directeur-eigenaar van Dormac CNC Solutions. “We zagen bij veel klanten wel een hick-up; het werd lastiger. Maar niemand zag Covid-19 aankomen.” Dat Nederland niet kon ontsnappen aan het virus realiseerde hij zich pas toen het vanuit Italië snel oprukte richting Nederland. Voor Job van Berkel, directeur van Mazak Benelux, geldt eigenlijk hetzelfde. “Je zag het verplaatsen. Eerst China, dan dichterbij Italië, maar wat kun je doen? Heel weinig. Het gebeurt je.” En dat betekent dat ze zich nu op een markt moeten instellen die plots 180 graden is gedraaid. Job van Berkel: “De teruggang in investeringen is al langer aan de gang. 2019 was een goed jaar, maar we zagen de daling vergeleken met 2018. Nu komt daar Covid overheen.”

Joost Verschure, directeur van Dormac CNC Solutions bij het logo van Doosan,

Hoelang duurt het: een half jaar? Een jaar?

Wat de toekomst brengt, geen van beiden heeft een glazen bol. De voorspellingen over de economische krimp veranderen van dag tot dag, merkt Job van Berkel. 2021 zou dan weer een jaar van flinke groei worden. “Maar wat is de onderbouwing hiervan? Niemand blijkt het te weten.” De goede tijden voor de verspaning – en de machineleveranciers – komen echter wel terug, is zijn overtuiging. Hij hoopt op de tweede jaarhelft; dat de markt zich tegen december herpakt. Joost Verschure hoopt dat dit scenario uitkomt, maar betwijfelt het. Veel zal afhangen van hoe de consument gaat reageren als bedrijven vanaf juni de kans krijgen om te reorganiseren en medewerkers te ontslaan. “Verschillende sectoren, zoals de evenementenbranche, transport; en horeca die kunnen de mensen niet vasthouden. Dan gaat de consument, die tot nog toe in een soort vacuüm leeft, het in de portemonnee voelen.” En als de consument niet meer koopt, hoeven er minder producten te worden geproduceerd. Joost Verschure: “Ik reken op het derde kwartaal 2021 voordat we een echte opleving krijgen.”

“Bedrijven die niet goed georganiseerd zijn, krijgen het zwaar. Als je hal vol staat met geleasde machines, dan wordt het een dure geschiedenis.”

Job van Berkel, Mazak Benelux

Onzekerheid de cruciale factor

De meeste klanten van zowel Mazak als de Doosan-dealer draaien tot nog toe goed door. Het is ook een gevoelskwestie. In de metaalindustrie werd structureel overgewerkt. Joost Verschure: “Als structureel overwerk voor je gevoel normaal is, dan is de situatie nu verkeerd. Maar misschien hebben we nu wel een gewone werksituatie.”  Met het afbouwen van overwerk passen bedrijven hun productie aan de nieuwe realiteit aan. Stilaan komt de horizon van de lopende orders echter in zicht. Dan gaat de onzekerheid een grote rol spelen. “Als ze onzeker zijn, houden bedrijven de hand op de knip”, zegt Joost. Wat dit voor de sector gaat betekenen? Veel zal afhangen hoe de bedrijven hun huishoudboekje op orde hebben. “Bedrijven die goed in de slappe was zitten, kunnen wel wat hebben”, denkt Job van Berkel. Hij merkt dat de betalingsmoraal nog steeds goed is. Met faillissementen hebben noch Mazak noch Dormac tot nog toe te maken gekregen. Job van Berkel sluit deze echter zeker niet uit. “Bedrijven die niet goed georganiseerd zijn, krijgen het zwaar. Als je hal vol staat met geleasde machines, dan wordt het een dure geschiedenis.”

Mazak CV5-500
De nieuwe 5-asser CV5-500 die Mazak op de TechniShow had willen presenteren.

Echte ondernemers gaan nu de kansen zoeken

Ondanks de niet eerder geziene ontwikkelingen, blijven beiden voor de middellange termijn positief. “De echte ondernemers komen nu bovendrijven. De managers krijgen het lastig”, vat Job van Berkel het samen. Echte ondernemers zullen naar kansen gaan zoeken. En die zijn er absoluut. Nu al krijgen Nederlandse maakbedrijven werk aangeboden dat tot voor de Coronacrisis in bijvoorbeeld China werd gemaakt. Of een ander land met lage productiekosten. “Veel bedrijven realiseren zich nu dat ze in de tang van China zitten. Productie uit China komt deels terug”, aldus de directeur van Mazak Benelux. “Als we door deze crisis heen zijn, staan we als producerend Nederland sterker”, verwacht Joost Verschure. “Er is te veel naar het kostenaspect gekeken bij het uitbesteden. Alle ketens lopen nu vast omdat onderdelen ontbreken. Dat gaat veranderen.”

Online moet niet het nieuwe normaal worden

Joost Verschure, Dormac CNC Solutions

Hoe belangrijk is een Europees spare parts magazijn? Zowel Mazak als Doosan hebben in Europa grote spare parts magazijnen. Hoe belangrijk zijn deze om klanten in een tijd met onderbroken aanvoerlijnen draaiend te houden? Belangrijk, vindt men bij Mazak, maar nog geen garantie. Job van Berkel: “Als de grens dicht gaat, krijg je het onderdeel niet meer van A naar B. In Italië bleven de onderdelen in het hub van de transporteur liggen. Het is goed om onderdelen in een eigen magazijn te hebben, maar de keten moet blijven lopen.” Mazak koopt in Europa tegenwoordig de helft van de onderdelen lokaal in, of produceert ze zelf in Europa. Joost Verschure zegt alleen over de Nederlandse markt te kunnen spreken. Daar hebben zich voor de Doosan machines die in het veld staan geen problemen voorgedaan. Zelfs een spindel die uit Korea moest worden ingevlogen, was er binnen vijf dagen. Wat hem wel stoort, is dat sommige leveranciers extra toeslagen rekenen vanwege de Covid-19 maatregelen die ze moeten nemen.

Job van Berkel, directeur Mazak Benelux: niemand weet hoe lang dit gaat duren.

Innovatie belangrijker dan ooit

Wil je deze kansen als verspanend bedrijf pakken, dan moet je wel meegroeien, blijven innoveren. De manier van werken in de verspaning was al aan het veranderen, de huidige crisis versnelt dit. Digitalisering en daaropvolgend automatisering worden nog meer dan tot nog toe de thema’s waar bedrijven op zullen moeten inzetten. Joost Verschure: “Men zal moeten investeren in de herinrichting van processen voor een flexibele productie. En investeren in de juiste kennis. Het denkniveau moet omhoog. Bezuinig niet op opleiden.” Want, voegt Job van Berkel toe, de aansturing van de productie zal meer en meer opschuiven richting een controlekamerachtige setting, à la de chemie. Model Based Definition, automatisch van 3D CAD-model naar machineprogramma, zonder tekening zoals ASML momenteel uitrolt, past daarin. “De komende tien jaar verandert de wereld en de bedrijven moeten hierin mee. Een 5-asser blijft een 5-asser, maar hoe je het proces daarvoor inricht wordt belangrijker. Het zal gaan om de combinatie machine, software en automatisering.”

Rol leverancier verandert

Deze trend heeft ook gevolgen voor de rol van leveranciers zoals Mazak en Dormac CNC Solutions. Klanten vragen steeds meer ondersteuning van hun leverancier. Mazak Benelux heeft een team van zeven applicatie-engineers, die adviseren en meedenken over de productie bij de klant. Bij Dormac CNC Solutions breidt men de teams die aan de voorkant én aan de achterkant van de machine meedenken, verder uit. Joost Verschure: “Vroeger had je één of twee personen die de nieuwe machine regelden voor de klant. Nu loopt het over méér schrijven: aan de voorkant nadenken over CADCAM, post processoren, omstellen; aan de achterkant van de machine de randapparatuur koppelen. Die teams moeten samenwerken.”

Massale beurzen zullen komend anderhalf, twee jaar lastig worden. In Nederland onhoudbaar.”

Joost Verschure, Dormac CNC Solutions

Beurzen? Even niet

Wat ook verandert, zeker op korte termijn, is de marketingstrategie. Zowel Mazak als Dormac CNC Solutions hadden in maart flink willen uitpakken op de TechniShow. Officieel is deze verschoven naar de eerste week van september. Beiden noemen dit onhoudbaar in de huidige situatie. Job van Berkel heeft zelfs besloten om voorlopig op geen enkele beurs in de Benelux meer in te schrijven. “Mensen zitten niet te wachten op beurzen. De TechniShow moet daarom gecancelled worden.” Ook Joost Verschure plaatst vraagtekens bij grote beurzen in een tijdperk waarin de overheid voortdurend over de 1,5 meter samenleving praat. “Dan worden grote beurzen een uitdaging. Massale beurzen zullen komend anderhalf, twee jaar lastig worden. In Nederland onhoudbaar.” De beide machineleveranciers houden normaal gesproken in het najaar hun eigen huisshow. Noch bij Mazak noch bij Dormac is daar al een beslissing over genomen.

Huisshow past niet in de 1,5 meter economie

Joost Verschure ziet een huisshow niet passen binnen de regels die de overheid momenteel oplegt. “Onze huisshow is ook een soort reünie; klanten ontmoeten elkaar, netwerken met elkaar. Dat maakt onze huisshow. Dan kan ik klanten toch niet voorschrijven hoe laat ze mogen komen?” Gaan de beide leveranciers dan, zoals momenteel massaal gebeurt, uitwijken naar online evenementen? Leuk, reageert Job van Berkel. “Maar ik zie ze ook weer zo verdwijnen. Je moet wel iets te vertellen hebben.” Hij merkt dat klanten voorzichtig weer de deur openzetten voor leveranciers. Met 1,5 meter afstand, zijn ze weer welkom. Ook Joost Verschure vindt dat online niet het nieuwe normaal moet worden. “Een auto koop je niet na het volgen van een webinar. Je wilt een proefrit maken. Klanten willen de machine live zien, voelen, kijken hoe deze reageert. Ik denk dat we meer klantspecifieke demonstraties krijgen.”

De inrichting van het totale proces vergt ook van leveranciers zoals Dormac CNC Solutions extra inspanningen.

A la de Autoboulevards

De sector zal creatief moeten zijn en iets nieuws verzinnen om in contact te komen met potentiële klanten, vinden beiden. Live evenementen blijven belangrijk voor machineleveranciers. Uiteindelijk wil de potentiële koper de machine zien, ruiken, voelen. “We zullen die evenementen meer in eigen huis moeten gaan organiseren”, zegt Joost Verschure. Hij wijst naar het concept van de Autoboulevards waar meerdere merken naast elkaar gehuisvest zijn. “Misschien moeten we met enkele leveranciers een hal afhuren en daar rond een bepaald thema oplossingen tonen. Maak de drempel laag voor mensen die willen vergelijken. Het is dan aan de kracht van het bedrijf om ze te overtuigen.” Job van Berkel ziet zo’n concept wel zitten. Speeddaten met klanten, ze uitdagen naar Mazak toe te komen. “Dat zijn de leads die ik wil hebben. Ik heb nog nooit een hogere omzet gezien na een show. Je bereikt mensen door bij ze binnen te stappen, wat we gelukkig weer mogen, en door ze uit te nodigen. Dat levert de beste binding.”

Lees ook het eerdere artikel in deze reeks: De Spindels draaien nog maar business niet as usual

Mazak Benelux

Dormac CNC Solutions

2 gedachten over “De inrichting van het proces zal nog belangrijker worden in de verspaning

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest