De International Federation of Robotics verwacht dat na de Coronacrisis het gebruik van industrierobots verder al toenemen. De federatie spreekt zelfs over een heropleving van het gebruik van robots. Zorgt deze robotisering onderaan de streep voor meer banen, zoals de robotica-industrie beweert? Of voor minder en ook nog slechter betaalde banen, zoals onderzoekers van het MIT beweren?


De impact van robotisering op de werkgelegenheid in de industrie is namelijk de aanleiding waarom IFR met het bericht naar buiten komt. MIT, het Massachusets Institute of Technology, heeft begin mei de eerste resultaten bekend gemaakt van een studie naar het effect van industrierobots op de werkgelegenheid: Robots and Jobs: Evidence from U.S. Labor Markets. Hiervoor heeft men de periode 1990 – 2007 onderzocht.

MIT-onderzoekers: robots kosten banen en drukken lonen

Minder banen, lagere salarissen 

De eerste conclusie: elke extra robot per 1.000 werknemers heeft in die periode tot een vermindering van banen geleid. De factor werkgelegenheid ten opzichte van de bevolking nam af met 0,2 procentpunt. De impact van robotisering staat los van de impact van de invoer uit China en Mexico, de afname van routinebanen, offshoring, andere soorten IT-kapitaal en de totale kapitaalvoorraad zeggen de onderzoekers (in feite is de blootstelling aan robots slechts zwak gecorreleerd met deze andere variabelen). Volgens inschattingen van de onderzoekers vermindert één extra robot per duizend werknemers de verhouding tussen werkgelegenheid en bevolking met ongeveer 0,18-0,34 procentpunten en de lonen met 0,25-0,5 procent.

Elders ontstaan nieuwe banen 

Afhankelijk van de sector en de regio, heeft elke robot in deze periode 6,6 banen vervangen. Dat cijfer wordt echter in het onderzoek al meteen gehalveerd tot 3,3. Dat komt doordat wanneer er robots worden toegevoegd in de industrie, andere industrieën en gebieden in het hele land er baat bij hebben, onder andere vanwege de lagere kosten van goederen. 

Invloed op de salarissen 

Een andere conclusie in het onderzoek is dat de robots de salarissen in de industrie drukken. Dat komt vooral doordat er onvoldoende vervangende werkgelegenheid is in de regio waar industriën automatiseren. Hierdoor zou automatisering bijdragen aan een grotere inkomensongelijkheid. Een van de onderzoekers noemt dit effect wellicht de belangrijkste conclusie van het onderzoek. De laaggeschoolde en vooral de middelbaar geschoolde werknemers voelen de impact. De onderzoekers zeggen dat automatisering veel meer invloed heeft gehad op de groeiende ongelijkheid in de laatste decennia dan aangenomen wordt.

Productiviteit neemt toe en de concurrentievoordelen van automatisering schept nieuwe banen.”

Robots zorgen voor meer en leukere banen 

Volgens de IFR tonen data uit Europa en Azië het tegenovergestelde aan van de Amerikaanse bevindingen. “De impact van automatisering op de werkgelegenheid is in geen enkel opzicht tegenwoordig anders dan in vorige golven van technologie gedreven veranderingen”, zegt Milton Guerry, President van de International Federation of Robotics. “Productiviteit neemt toe en de concurrentievoordelen van automatisering zorgt niet voor vervanging van banen; automatiseren van taken maakt jobs aantrekkelijker en schept nieuwe banen.” Daarbij verwijst de IFR naar een eerder onderzoek door de OECD. Hieruit blijkt dat bedrijven die technologie effectief inzetten, tien keer productiever zijn dan bedrijven die dat niet doen.  

Heroverweging supply chain zal vraag naar robots stuwen 

De robotica federatie verwacht dat na de Covidcrisis meer bedrijven gaan automatiseren met industrierobots. Grote bedrijven zijn bezig hun supply chains opnieuw in te richten als reactie op de lessen die ze uit de huidige crisis trekken. “Dat zal waarschijnlijk de toepassing van robots versnellen”, aldus de reactie van IFR. De federatie verwacht een aanzienlijke stimulans voor robotisering en automatisering, ook al kan de industrie zich op dit moment niet losmaken van de economische teruggang. De VS hebben hier wel een inhaalslag te maken: de onderzoekers constateren namelijk dat waar in de onderzochte periode in Europa 1,6 robots per 1000 werknemers werd geïntroduceerd, dit getal in de VS bleef steken op 1.

FOTO: Trelleborg kiest voor de UR5 cobots van Universal Robotics voor het beladen van de CNC-machines met fijnmechanische werkstukken. Foto: IFR

1 gedachte over “Is de impact van robotisering op de arbeidsmarkt nu goed of slecht?

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest