Made-in-Europe.nu

Metaalunie enquête: sombere vooruitzichten verpesten de kleine lichtpuntjes in de Coronacrisis

Het vierde Metaalunie-onderzoek naar de gevolgen van de Coronacrisis levert enkele kleine lichtpuntjes op. Het aantal bedrijven dat door de crisis problemen ondervindt, is iets afgenomen ten opzichte van vorige maand. Ook hebben de bedrijven nog geen vaste medewerkers ontslagen, hoewel ze dit eerder wel verwachtten te gaan doen. De dalende orderportefeuille blijft echter zorgen baren, vooral omdat dit de liquiditeitspositie uitholt.


Koninklijke Metaalunie heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de impact van de Coronacrisis op de business van de 14.000 leden. Sectoren die met de grootste omzetdaling te kampen hebben, zijn de verspanende- en metaalwarenbedrijven. De aan de bouw toeleverende bedrijven en onderhoudsbedrijven hebben gemiddeld een kleinere omzetterugval. Een op de vijf bedrijven geeft aan nog geen problemen te ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld houden de bedrijven voor Q2 rekening met 21% omzetdaling.

Verspanende- en metaalwarenbedrijven hardst getroffen door Coronacrisis

Positief: minder bedrijven ervaren problemen

Een positief signaal is dat het aandeel bedrijven dat geen problemen ondervindt, in een maand tijd is toegenomen van 14 naar 21%. Van de exporterende bedrijven geeft 82% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 76% is. Driekwart ziet de omzet dalen. De verwachting is dat dit percentage gaat oplopen naar 80%. Bij 5% van de bedrijven neemt de omzet toe. De vooruitzichten voor de rest van het jaar blijven somber. Zo’n driekwart van de bedrijven houdt rekening met eveneens een omzetdaling in Q3.

Lees ook deze artikelen

Liquiditeitspositie wordt uitgehold

De omzetdaling gaat de liquiditeiten steeds meer onder druk zetten. 38% van de bedrijven verwacht binnen een jaar liquiditeitsproblemen te krijgen; een kwart van de bedrijven houdt er zelfs rekening mee dat dit binnen een half jaar gebeurt. En 62% denkt dat dit niet het geval zal zijn.

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van NOW groeit

De NOW-regeling lijkt vooralsnog de reddingsboei wat betreft de liquiditeit. Bijna de helft van de bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek door Koninklijke Metaalunie, maakt inmiddels gebruik van deze regeling. Een maand geleden lag dit cijfer nog op 30%. Zo’n 31% verwacht de komende tijd een beroep op de NOW-regeling te moeten doen. Dankzij de tegemoetkoming in de loonkosten hebben ze nog geen vaste medewerkers hoeven te ontslaan.

Wordt het een zomer met ontslagen?

Een op de 25 bedrijven verwachtte dat wel te moeten doen in de vorige maand. Dat het niet gebeurd is, is een meevaller. Maar de vooruitzichten zijn wel verslechterd in de afgelopen weken. Nu zegt namelijk 15% van de bedrijven te verwachten komende maand vaste medewerkers te moeten ontslaan. In de afgelopen twee maanden is bij een derde van de bedrijven de flexibele schil afgebouwd. Nog eens 27% van de respondenten verwacht dit de komende maand te moeten doen.

Lees hier de volledige uitkomst van het onderzoek door Koninklijke Metaalunie

2 comments

Pin It on Pinterest