Inkopen tegen de laagste stuksprijs kan heel duur uitvallen als je door supply chain onderbrekingen geen onderdelen meer kunt krijgen. Digitalisering en decarbonisering leiden eveneens tot andere supply chain modellen. Biedt additive manufacturing uitkomst? Ja, is de conclusie van een CECIMO-webinar over dit onderwerp. De investeringen die AM met zich meebrengt, moet je als een verzekeringspremie zien voor een robuuste en zekere supply chain, zegt Stewart Lane, voorzitter AM-comité van CECIMO.


De globale supply chains zijn weliswaar kosteneffectief, maar ze stellen de OEM’ers wel bloot aan risico’s bij een onderbreking, zoals de laatste maanden met lockdowns. Deze onderbrekingen zijn lastig te voorspellen. Dat is niet de enige reden waarom de houdbaarheid van dit toelevermodel onder druk staat. Decarbonisering is een andere reden.

Panelleden CECIMO-webinar zien 3D printen definitief doorbreken als productietechniek in tijdperk van post-Covid-19 en decarbonisering

Kan AM de onderbrekingen opvullen?

Om leveringsketens robuuster te maken, moeten bedrijven gaan nadenken over het spreiden van risico’s. Dat was de boodschap waarmee Stewart Lane het CECIMO webinar Additive Manufacturing: an opportunity to fill the gaps in traditional supply chains aftrapte. Stewart Lane is in het dagelijks leven Corporate Manager bij Renishaw; daarnaast is hij sinds twee jaar voorzitter van het AM-comité van CECIMO. Vanuit die rol is hij de voorbije maanden betrokken geweest bij meerdere initiatieven van CECIMO om het thema additive manufacturing juist in de Coronacrisis hoger op de agenda te krijgen, zowel in de industrie als bij de Europese beleidsmakers. Dat heeft onder andere geleid tot een 4 punten plan dat onlangs is gepresenteerd.

Zo sterk als de zwakste schakel

Stewart Lane denkt dat veel bedrijven naar hun supply chains moeten gaan kijken, nu de Covid-19 pandemie ze met de neus op de feiten heeft gedrukt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. “Sommige van deze zwakheden zijn in mijn ogen uitputtend getest, denk maar aan de onmiddellijke behoefte aan beschermingsmiddelen.” De supply chain structuren die de Westerse wereld de voorbije decennia heeft opgebouwd, zijn sterk geglobaliseerd. Ze zijn gespecialiseerd uit het oogpunt van kostenefficiency. “Maar deze stellen bedrijven bloot aan risico’s in het geval van het stilleggen van bedrijven. Supply chain onderbrekingen zijn moeilijk voorspelbaar.” Stewart Lane denkt dat additive manufacturing een rol kan spelen, niet alleen om bepaalde onderdelen van de keten te vervangen, ook om kritische producten lokaal te produceren.

De daling van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven met 20 tot 30 procent geeft een goede indruk van wat gebeurt als we doorgaan met digitalisering en decarbonisering

Vincent Wegener, directeur Ramlab

Deglobalisering en decarboniseren

De deglobalisering die velen verwachten in het post-Corona tijdperk, is al een poos gaande. Mede daarom is enkele jaren geleden in Rotterdam het initiatief genomen voor het RamLab. Vincent Wegener, directeur Ramlab en een van de sprekers op het CECIMO webinar: “We zijn enkele jaren geleden gestart omdat we de wereld snel zagen deglobaliseren.” Hij verwijst hierbij naar factoren zoals toenemend protectionisme, de digitalisering en het reduceren van CO2 uitstoot (decarbonisering). Covid-19 versnelt deze hele ontwikkeling. “Momenteel zien we een glimp van de toekomst, omdat we in Rotterdam een afname van het aantal verschepingen met 20 tot 30 procent hebben gezien. En, uiteraard, een enorme afname van de consumptie van oliegerelateerde producten. Dit geeft ons een goede indruk van wat gebeurt als we doorgaan met digitalisering en decarbonisering.”

Meeschrijven aan de kwaliteitsstandaarden

De eerste projecten in het Ramlab hebben volgens hem aangetoond wat mogelijk is op het vlak van digitale lokale productie. Vincent Wegener wees nog op onderzoeken waaruit blijkt dat veel reserve-onderdelen in Rotterdamse magazijnen uiteindelijk over de hele wereld worden verscheept. Of ze worden na jarenlang ongebruikt te zijn gebleven, vernietigd. “We moeten dus in beweging komen.”  Daarom doet het Rotterdamse kenniscentrum nu mee aan het JIP programma II., Hierin ontwikkelt het samen met DNV GL en andere Europese partijen kwaliteitsnormen voor Wire Arc AM. “We schrijven mee aan de standaarden, want zonder standaardisering en zonder certificering kost de adoptie van additive manufacturing meer tijd. Het is dus belangrijk dat we hierin tijd investeren.”

3D printen is heel effectief gebleken voor snelle productie van beschermingsmiddelen.

HP-strateeg: 3D printen vindt plek in de industrie

Fabio Annunziata, Global Head of Strategy and Business Planning, 3D Printing and Digital Manufacturing bij HP Inc, ziet de laatste maanden het besef dat 3D printen een mainstream technologie is, groeien. De Coronacrisis, waarin HP samen met de partners in acht weken tijd meer dan 3 miljoen producten printte, is volgens Annunziata een mijlpaal: de technologie heeft zich bewezen. De crisis leidt ertoe dat 3D printen eindelijk gepositioneerd wordt als serieuze maaktechnologie. Met name geldt dat voor de productie van medische producten.

Betere coördinatie noodzakelijk

Een van de lessen die met name Europa moet trekken uit de voorbije maanden, is volgens hem dat een betere coördinatie noodzakelijk is. Niet alleen een betere coördinatie in de AM-industrie, ook die tussen de industrie en de regulerende instanties en zelfs tussen landen onderling. Want juist de digitalisering zorgt ervoor dat producten heel snel ontwikkeld en daarna geproduceerd kunnen worden en daarna digitaal gedistribueerd worden. “Een model werd ontwikkeld in Spanje en de VS en enkele uren later al geprint in Frankrijk, Duitsland of Canada. “De gedistribueerde productie, deze wenbaarheid van de technologie, is echt zeer krachtig gebleken. Dit is de kracht van het ecosysteem.” En juist dat stelt bedrijven in staat om wereldwijd lokale communities te ondersteunen. “De fundamentele mogelijkheden die 3D printen biedt, worden een belangrijk instrument voor het robuust maken van supply chains.” Zoals dat afgelopen tijd voor de medische producten heeft gegolden, gaat dat via bridge manufacturing ook gelden voor de reguliere productie. “3D printen levert veel flexibiliteit in tijden van crisis; er ontstaat de mogelijkheid om in heel kort tijdbestek capaciteit op te schalen.”

Investeren in AM is verzekeringspremie

Voor Stewart Lane lijdt het geen twijfel dat additive manufacturing voorbij het stadium van prototyping is. Hij vindt dat je de investeringen in de AM-kennis en technologie moet zien als de investering in een verzekeringspolis. Want de grote winst zit in een zekere supply chain. “De laagste prijs voor iets kan opeens erg duur worden als je het product niet meer kunt kopen. AM is opgeschoven van prototyping naar iets dat breed in de toeleveringsketens van bedrijven ingezet kan worden.”  

3 gedachten over “Additive manufacturing verzekeringspolis voor veerkrachtige supply chains

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest