Made-in-Europe.nu

Heeft het MKB-metaal het ergste achter de rug?

Ondernemers in het MKB-metaal verwachten dat de sterkste teruggang van orders voorlopig achter de rug is. De zin om te investeren lijkt toe te nemen. In ieder geval is de groep die in de tweede helft van het jaar minder denkt te investeren, gehalveerd. Is het ergste van de Coronacrisis in economische zin achter de rug?


Dat blijkt uit de nieuwe Economische Barometer voor het MKB-metaal, waarvan Koninklijke Metaalunie de resultaten heeft bekend gemaakt.

Lichtpuntjes in resultaten Economische Barometer voor het MKB Metaal

Krimp orderportefeuille zwakt af

Hoewel er nog steeds donkere wolken boven de metaalindustrie hangen, lijkt de lucht in het tweede kwartaal iets opgeklaard. Voor het derde kwartaal van dit jaar wordt nog wel een verdere afname verwacht, maar lang niet meer zo sterk als in het tweede kwartaal. Bij de helft van de respondenten is de orderportefeuille afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij een derde is deze gelijk gebleven en bij slechts 15% is deze toegenomen. De waardering van de orderportefeuille binnenland is minder negatief dan aan het einde van het eerste kwartaal. De gemiddelde orderportefeuille in weken is iets toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal van 2020 was deze 7,2 weken en deze is aan het einde van het tweede kwartaal toegenomen tot 7,8 weken.

Lees ook: 3D printbedrijf Materialise heeft de orderboeken leger dan in april en mei door de onzekerheid in de maakindustrie

Investeringsbereidheid herstelt

De betere waardering weerspiegelt zich eveneens in de investeringsbereidheid. Het negatieve sentiment is hier sterk afgezwakt. Na het eerste kwartaal gaf per saldo 60% van de bedrijven aan dat zij het komende halfjaar minder zal investeren in machines. Na het tweede kwartaal is dit teruggelopen tot per saldo 32% van het MKB-metaal.

Ook export minder negatief gewaardeerd

Niet alleen is de waardering van de binnenlandse orderportefeuille verbeterd. Ook die van de exportportefeuille is toegenomen, in de zin van minder negatief geworden. . 16% van de bedrijven is tevreden over de orderpositie buitenland, 45% is neutraal en 39% oordeelt negatief. De verwachte ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille voor het derde kwartaal is aanmerkelijk minder negatief dan drie maanden geleden. 35% van de exporterende bedrijven verwacht het komende kwartaal een verslechtering. Dit was een kwartaal eerder nog 73%!

Voor het eerst in jaren hebben meer bedrijven in het MKB-metaal hun prijzen moeten verlagen

Minpunten

De Economische Barometer brengt echter ook de pijnpunten voor de sector in  kaart. Voor het eerst in ruim vier jaar tijd hebben meer ondernemers hun prijzen moeten verlagen dan dat er ondernemers zijn die de verkoopprijzen konden verhogen. 5% van de bedrijven heeft de verkoopprijzen in het tweede kwartaal verhoogd terwijl deze bij 15% van de bedrijven zijn verlaagd. De rest hield de prijzen gelijk. Zo’n 4 procent van de bedrijven heeft in het afgelopen kwartaal vast personeel ontslagen. Het aantal bedrijven dat vacatures heeft uitstaan was in het eerste kwartaal van dit jaar sterk afgenomen: van 40% naar 25%. In het tweede kwartaal is dit gelijk gebleven, zowel in aantal bedrijven als het gemiddeld aantal vacatures per bedrijf.  . Keerzijde van de economische teruggang is dat werkgevers verwachten de openstaande vacatures het komende halfjaar sneller in te kunnen vullen.Bijna de helft van de bedrijven meldt een verslechterd bedrijfsresultaat.

Pin It on Pinterest