Made-in-Europe.nu
VDL ETG

Hightech, food en health zorgen voor groei VDL Toeleveringen

Blijven investeren in innovatie loont. Dat tonen de halfjaarcijfers van VDL Groep aan. De VDL toeleveringsbedrijven aan onder andere de hightech industrie hebben hun omzet in de eerste zes maanden van 2020 zien stijgen van € 649 miljoen naar € 700 miljoen. De groep als geheel zag de resultaten door de Coronacrisis sterk onder druk komen. Dat het concern desondanks winstgevend is gebleven (mede dankzij NOW-steun), stemt tot gematigd optimisme voor de rest van het jaar.


“We kijken terug op een zwaar eerste halfjaar”, licht president-directeur Willem van der Leegte toe. “Bij een aantal bedrijven heeft de productie gedeeltelijk of in z’n geheel stilgelegen; nagenoeg al onze 104 bedrijven hebben op de één of andere manier met de crisis te maken gehad.” Het resultaat: de concernomzet daalde met 32 procent tot € 2 miljard; de winst in de eerste twee kwartalen verschrompelde van € 75 miljoen naar € 25 miljoen. De orderportefeuille, exclusief autoassemblage, steeg lichtjes naar € 1,231 miljard in week 35. De groep geeft werk aan 15.320 medewerkers, 2,6% minder dan eind 2019. In het persbericht spreekt VDL de waardering uit voor de NOW regeling waarmee de overheid bedrijven te hulp is geschoten. De groep heeft zelf een voorschot van € 50 miljoen uit de eerste NOW-regeling gekregen om salarissen te kunnen blijven betalen van medewerkers die geen of minder werk hadden. Er is ook een beroep gedaan op NOW 2.

VDL Groep investeert met DSM enkele miljoenen euro’s in Dutch PPE Solutions dat FFP2 mondmaskers en het kritische filtermateriaal in Nederland gaat produceren

Effecten Coronacrisis zetten resultaat VDL Groep zwaar onder druk, maar concern blijft winstgevend

Toeleveringen groeit door

Waar het ronduit goed is gegaan is de divisie Toeleveringen. Hier steeg de omzet tot € 700 miljoen. “Deze stijging is met name toe te schrijven aan de vraag in markten zoals hightech, infrastructuur, food en health. De inzet op hoogwaardige innovatie heeft onze positie in deze deelgebieden verder versterkt”, aldus de concerndirectie. De inzet op hoogwaardige innovatie betaalt zich hier uit. Het bedrijf laat dan ook weten investeringsprogramma’s op het vlak van innovatie en digitalisering belangrijk te blijven vinden.

VDL Nedcar zoekt naar verbreding

Ook de divisie Eindproducten is winstgevend geweest, ondanks dat door de Coronacrisis klanten fors minder hebben besteld: € 232 vergeleken met € 346 een jaar eerder. Winstgevendheid  geldt ook voor VDL Nedcar. Hier daalde de omzet weliswaar van 1,6 miljard euro naar 903 miljoen. Toch is de divisie winstgevend gebleven. De productie heeft een poos stil gelegen en inmiddels wil BMW af van het contract om een nieuw model in Born te gaan bouwen. In een persbericht zegt VDL in gesprek te zijn met BMW en andere potentiële opdrachtgevers om de werkgelegenheid in Born langdurig te kunnen zeker stellen. Afgelopen week is in Born de 800.000e auto voor BMW gebouwd.

Bussen duiken in de rode cijfers

Hoewel alle divisies te maken hebben gekregen met de impact van de Coronacrisis, zit de pijn blijkbaar vooral bij de divisie Bussen. Deze is verlieslatend, nadat de omzet meer dan gehalveerd is. De coronacrisis heeft gezorgd voor onzekerheid in de marktvraag naar bussen. Doordat de reisbranche nagenoeg stil ligt, is de vraag naar coaches (touringcars) nagenoeg nihil. Voor openbaar vervoerbussen dreigt met name in Nederland uitstel van aanbestedingsprocedures, met alle gevolgen van dien voor de productie van OV-bussen. De groepsdirectie wijst nog eens op het ongelijke speelveld waarin deze divisie moet opereren. Met name het gunnen van honderden elektrische bussen voor concessies in Nederland aan Chinese concurrenten maakt 2020 een moeilijk jaar voor de divisie Bussen. “Wij blijven overheden oproepen om in Europees verband actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat onze hoogwaardige maakindustrie niet verdwijnt, met alle gevolgen van dien voor de bijbehorende werkgelegenheid”, aldus de directie van VDL.

Voor de rest van het jaar is de groep gematigd positief. De orderportefeuilles trekken weer aan, een signaal dat de marktvraag herstelt. VDL rekent dan ook op een betere tweede helft van 2020. Dat neemt niet weg dat de omzet over heel 2020 zo’n kwart lager zal uitkomen dan vorig jaar.

VDL ETG

Foto: de omzet uit toelevering aan onder andere de hightech industrie is gegroeid. Op de een van de complexe modules die VDL ETG ontwikkelt en produceert voor de Extreme Large Telescope in Chili.

3 comments

Pin It on Pinterest