Made-in-Europe.nu
PMI

Kwaliteitscontrole wordt integraal onderdeel van de werkvoorbereiding

De kwaliteitscontrole wordt in het Model Based Definition (MBD) tijdperk een integraal onderdeel van de werkvoorbereiding. Dat is een van de stellingen waarmee Mark Luijbregts van Polyworks Benelux de deelnemers aan het tweede MBD Solutions Event wil uitdagen. “Door de kwaliteitscontrole integraal onderdeel te maken van de werkvoorbereiding, kunnen we het productieproces beter onder controle krijgen.”


Op 13 oktober organiseert Mikrocentrum voor de tweede keer het MBD Event, de dag dat alles draait om Model Based Definition. Nadat ASML een jaar geleden het MBD-project formeel heeft afgesloten, lijkt de aandacht voor deze nieuwe manier van maakinformatie in de hele keten uitwisselen, te verslappen. Mark Luijbregts, directeur PolyWorks Benelux, houdt die dag een presentatie. Het verbaast hem niet dat de aandacht voor MBD verslapt. Je krijgt de maakbedrijven alleen mee in deze vernieuwing als er aan het begin van de keten goede informatie aan de CAD-modellen wordt toegevoegd.

Mark Luijbregts (PolyWorks Benelux): PMI data gaan kwaliteitscontrole veranderen

Mark Luijbregts: de werkvoorbereiding wordt de spil en gaat ook de kwaliteitscontrole aansturen.

Engineer moet anders leren werken

“Model Based Definition vraagt óók van de engineer een andere manier van werken. Een hoeklijn kun je niet meten in een model; wel een vlak. Engineers moeten een andere manier van werken aanleren, anders heb je downstream niks aan de informatie. Als een model geen goede informatie bevat, kun je er niks mee en heb je dubbel werk”, geeft hij als voorbeeld. Dat is in zijn ogen de stap die gezet moet worden om MBD geaccepteerd te krijgen. De PolyWorks software bevat sinds een jaar een closed loop module. Informatie uit het maakproces kan via het CAD-model digitaal teruggesluisd worden naar de engineer. Hij ziet mogelijkheden om dit te gebruiken om engineers te trainen. “Daarmee kunnen we ze trainen wat de correcte manier is om informatie in een MBD model te zetten.”

Werkvoorbereider wordt de spil

Mark Luijbregts verwacht door de komst van zaken als Model Based Definition de manier waarop de kwaliteitscontrole in maakbedrijven is georganiseerd, gaat veranderen. Nu is de meetkamer vaak de laatste stap in het productieproces. Hij verwacht dat de kwaliteitscontrole verschuift naar de werkvoorbereiding. De kwaliteitscontrole wordt dan een integraal onderdeel van de werkvoorbereiding. “De positie van de werkvoorbereider zal hierdoor veranderen. Hij wordt verantwoordelijk voor het aansturen van de meetsystemen. Dit betekent in de praktijk dat er minder interpretatieslagen gemaakt worden. Hierdoor krijg je een betere controle over het hele proces.” De werkvoorbereider wordt de spil die meettaken definieert op basis van de PMI-data in het model. Een van de redenen waarom dit nodig is, is dat de onderdelen alsmaar complexer worden. Dat betekent dat ook de meetcycli complexer worden.

PMI in combinatie met de closed loop module sluist informatie terug naar de engineer.

Knelpunten meetkamer oplossen

Bovendien kun je hiermee knelpunten in de meetkamers, veelal door gebrek aan meetspecialisten, oplossen. Met MBD haalt de software de informatie voor het programmeren uit de PMI-data. Meetrapporten worden automatisch gegenereerd. De rol van de meetkamer medewerker verandert hierdoor van vooral administratief bezig zijn nu naar meetmachines voorbereiden en zorgen dat het meetproces kan worden uitgevoerd. “Iedereen die een bewerkingscentrum kan bedienen, kan ook omgaan met meetsystemen, zowel CMM’s als scanners als handmeetsystemen”, zegt Mark Luijbregts. “De moeilijke zaken haal je automatisch uit het MBD-model,”

Het MBD Solutions Event 2020 vindt dit jaar op dinsdag 13 oktober plaats bij het Mikrocentrum. Het accent ligt dit jaar op het gebruik van PMI data in het kwaliteitsproces. Meer informatie vind je hier. Lees ook het artikel over hoe PMI engineers dwingt tot correcte werkstukspecificatie

Digitaliseren red drawings

Hoewel de rol van de engineer aan het begin van het proces dezelfde blijft, zorgt MBD ook hier voor veranderingen. In PolyWorks kan informatie uit de productie of van de CMM direct aan de PMI-model worden gehangen en als feedback worden teruggestuurd naar de engineer. “We digitaliseren de drawings in red”, aldus Mark Luijbregts. In zijn ogen is dit een van de wezenlijke stappen in Model Based Definition. Door de terugkoppeling van meet- en productiedata via het CAD-model naar de engineer til je uiteindelijk de hele productieketen naar een hoger niveau. De automobiel- en luchtvaartindustrie werken al jaren zo, omdat ze daar inzien dat je zonder terugkoppeling niet weet wat er de volgende keer anders moet. “Het zal nooit perfect zijn wat een engineer doet. Hij kan niet alles weten. Maar feedback helpt wel op meerdere niveaus fouten oplossen.”

PolyWorks als tussen stap tussen PMI-model en de meetmachine Tijdens zijn presentatie op het MBD event gaat Mark Luijbregts ook in op het gebruik van PolyWorks als tussenstap om het werken met Model Based Definition te vergemakkelijken. Hij merkt dat meettechnici vaak huiverig zijn om af te stappen van de vertrouwde software waarmee ze de meetsystemen programmeren. Dikwijls zijn de MBD-mogelijkheden van die software nog beperkt. “In plaats dat onze software de software van de meetsystemen volledig vervangt, kun je PolyWorks ook als een tussenstap gebruiken. Je leest dan de PMI data in PolyWorks in om de meetprogramma’s te genereren die daarna doorgestuurd worden naar de originele software van de CMM. Die fungeert dan quasi als een post processor.” Op die manier kun je PMI data volledig benutten, zonder af te moeten stappen van de vertrouwde meetsoftware. “De beperking is wel dat je vanuit de software van de meetmachine geen aanpassingen kunt terugsturen naar het CAD-model.”

1 comment

Pin It on Pinterest