parts2clean

Kunstmatige Intelligentie zal een grotere rol krijgen in de toekomstige reinigingstechnologie. Dat is een van de trends die men bij Fraunhofer Reinigung ziet. Deze alliantie van Fraunhofer instituten werkt samen met de industrie aan kwalificatie op reinigingsgebied voor technische beroepen. In 2023 moet deze klaar zijn. Brancheorganisatie FIT wil in 2021 een nieuwe richtlijn presenteren voor industriële werkstukreiniging.


Dat zijn enkele zaken die aan bod kwamen tijdens de Parts2Clean persconferentie. De industriële reinigingsbeurs slaat dit jaar over en staat nu in de beursagenda voor oktober 2021. Tijdens de online persconferentie werd een beeld geschetst van twee sectoren – industriële reiniging en oppervlaktebehandeling – die in Duitsland zwaar worden geraakt door zowel de problemen in de automobielindustrie als de Coronapandemie. Tegelijkertijd gaven meerdere sprekers aan dat de sector ook kansen ziet. Aanjagers voor toekomstige groei zijn de omslag naar CO2 neutrale productie en hernieuwbare energie én de digitalisering.

Sector in Duitsland flink geraakt door Coronapandemie én zwakke automobielmarkt

Precisiereiniging voor de halfgeleiderindustrie vereist controle over elke stap in het maakproces, aldus RVS Finish dat dit voorjaar gestart is met reinigen volgens Grade 2 cleanliness eisen van ASML. Lees in Made-in-Europe Solutions Magazine wat dit betekent.

Green Deal biedt kansen

Frank-Holm Rögner van Fraunhofer Reinigung ziet door de Green Deal strategie van de Europese Unie van twee kanten druk op de reinigingstechniek ontstaan. Aan de ene kant zullen reinigingsprocessen efficiënter moeten worden; aan de andere kant zullen er door de omslag van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebronnen nieuwe materialen komen, nieuwe systemen en andere coatings etcetera. Digitalisering is zowel een kans als een uitdaging voor de sector. Digitalisering biedt wel handvatten om op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

Rol van Kunstmatige Intelligentie

Zo verwacht men bij de reinigingsalliantie van Fraunhofer dat Kunstmatige Intelligentie een grotere rol krijgt in de reinigingstechniek. Rögner noemt met name de inzet van beeldherkenning in het reinigingsproces. “Bijvoorbeeld geautomatiseerde werkstuk herkenning.” De basis voor de verdere digitalisering is meten en detecteren, ook op dat vlak kan Kunstmatige Intelligentie een rol gaan spelen. Belangrijk is wel, zo benadrukte hij, dat er een goede koppeling komt tussen de digitale wereld en de veelal analoge installed base. “We hebben een effectieve interface naar de analoge wereld nodig.”

Meer laserreiniging

Ulrike Kunz van SurTec Duitsland verwacht dat de rol van laserreiniging gaat toenemen, met name in de reiniging van industriële maakdelen. Het gaat dan zowel om het verwijderen van partikels als van filmische verontreinigingen. “Deze eisen zullen alleen maar verder toenemen.” Een van de voordelen van de digitalisering is in haar ogen dat je veel beter in staat bent om het totale reinigingsproces te overzien. FIT, de Duitse branchevereniging voor industriële onderdelenreiniging, werkt eveneens aan een nieuwe richtlijn, waarin ook het thema digitalisering terugkomt. In 2021 wil FIT deze nieuwe richtlijn presenteren.

Parts2Clean vindt in oktober 2021 in de Messe Stuttgart plaats

1 gedachte over “Met digitalisering wil industriële reiniging aan hogere eisen voldoen

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest