België moet tot 2030 zo’n 600.000 nieuwe jobs creëren om de doelstelling van 80 procent arbeidsparticipatie te realiseren. Om zoveel nieuwe banen te scheppen, is permanente ontwikkeling noodzakelijk: door de huidige medewerkers door te laten groeien, komen er banen vrij voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dat is een van de hefbomen die Agoria voorstelt in de nieuwe studie Be The Change. De grootste uitdaging is de juist opgeleide mensen aan het werk te krijgen.


Dat de Belgische technologiefederatie Agoria juist op de valreep van 2020 de nieuwe studie presenteert, is geen toeval. “In 2021 heeft niemand een dag te verliezen”, zegt Bart Steukers, directeur Context van Agoria en vanaf april komend jaar CEO. “Vanaf 1 januari is het aan politici om hun relanceplannen uit te rollen, aan bedrijven om de motor van hun bedrijf weer te doen draaien en aan mensen om zich bij te scholen. Elke dag telt.”

Agoria presenteert nieuwe Be The Change studie en zet in op permanente scholing van medewerkers

Corona veegt helft banengroei weg

De Coronapandemie hakt flink in op de Belgische arbeidsmarkt. Stond deze tussen 2010 en 2016 praktisch stil qua groei van het aantal banen en de toename van de productiviteit, tussen 2017 en 2019 zijn er liefst 220.000 extra banen gecreëerd. Een record voor België. Maar, zo nuanceert Bart Steukers, daarmee doet België het eigenlijk net zo goed als het gemiddelde in de EU. De uitbraak van de Coronapandemie heeft in een jaar tijd de helft van deze banengroei weggevaagd. Agoria schat dat dit jaar en in 2021 zo’n 110.000 banen verloren zullen gaan als gevolg van de pandemie. Pas tegen 2023 zullen die weer zijn goed gemaakt.

Niet-actieven prikkelen om te gaan werken

Daarna wordt het spannend. De federale regering wil tegen 2030 80 procent van de beroepsbevolking aan het werk. Dat is nodig om de welvaart te behouden; om de pensioenen en sociale zekerheid te kunnen betalen. Eind 2019 lag de arbeidsparticipatie rond de 70 %. Zijn de 600.000 nieuwe banen al een uitdaging, Bart Steukers denkt dat het nog een grotere uitdaging zal zijn om 600.000 mensen met de juiste opleiding en competenties aan het werk te krijgen. Op dit moment telt België 350.000 werklozen. Er moeten dus extra mensen geprikkeld worden om te gaan werken. Bij bepaalde groepen, zoals vrouwen, 60-plussers en migranten ligt de arbeidsparticipatiegraad momenteel laag.

Medewerkers laten doorgroeien

De digitalisering, die door corona versneld doorzet, is hierbij zowel een kans als een uitdaging. De kans is dat door de digitalisering voor elke baan die hierdoor verdwijnt, er bijna 3 terugkomen. Dat zijn wel banen voor hoger opgeleiden. Daar zit dus de uitdaging: de match tussen vraag en aanbod. Jeroen Franssen, arbeidsmarktdeskundige bij Agoria, zegt hierover: “Naast hefbomen in het beleid, zoals het voordeel van mensen die werken fors vergroten, is het absoluut belangrijk op de werkvloer mensen te stimuleren hoger op de arbeidsladder te klimmen. Dan ontstaat er ruimte aan de onderzijde van de arbeidsladder. Permanente vorming is niet alleen voor jezelf, ook om anderen toegang te bieden tot de arbeidsmarkt.” Hierdoor kan de productiviteit eveneens verbeteren. Technologie helpt het werk comfortabeler en efficiënter te maken.

Voor elke baan die door digitalisering verdwijnt, komen er bijna 3 terug. Hogere banen.

Digital skills paspoort

Agoria gaat bedrijven daarom ondersteunen om het personeelsbeleid aan te passen aan de digitalisering, om ontwikkeltrajecten voor leven lang leren in te zetten. “Leren moet een tweede cultuur worden in ons dagdagelijks gebeuren”, aldus Hilde Verbeeck van Agoria. Naast sensibiliseren gaat Agoria de bedrijven ook ondersteunen met concrete instrumenten. Een hiervan is een digital skills paspoort. Medewerkers kunnen met een self assesment hun digitale competenties in kaart brengen, Vervolgens kunnen ze een jobprofiel kiezen waarin ze verder willen. “Als ze de competenties daarvoor vergelijken met hun persoonlijk paspoort, zie je waar tekorten zijn en waar ze op ontwikkeling moeten inzetten.”

Siemens My Learning World

Een van de eerste bedrijven die in het kader van Be The Change, hun HR beleid opnieuw hebben vormgegeven, is Siemens. Samen met Alertis en Barco mag het zich nu Employer, ready for the future of work, noemen. Ivo Christiaens, HR directeur bij Siemens België, zegt dat een van de drie pijlers is hoe kunnen we competenties van eigen medewerkers ontwikkelen. Daartoe heeft Siemens My Learning World ontwikkeld, het digitaal Learning Experience platform. Siemens biedt hier een brede waaier van opleidingen aan haar werknemers. aan. Dit omvat meer dan 30.000 leerobjecten, uiteenlopend van podcasts tot artikelen tot cursussen. Medewerkers kunnen hiermee aan hun eigen employability werken. “Deze transformatie vraagt ook commitment van de medewerkers, zij zijn de enige eigenaar van hun carrière”, aldus Ivo Christiaens. “De opdracht voor de onderneming is voldoende support te bieden zodat medewerkers dit kunnen doen, De focus moet meer liggen op het ownership door de medewerkers.”

De volledige Be The Change studie kun je hier downloaden

1 gedachte over “België heeft 600.000 nieuwe jobs nodig, maar waar vind je de juiste mensen hiervoor?

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest