Ondanks gemor over stijgende grondstoffenprijzen, zijn de Nederlandse machinefabrieken momenteel optimistischer dan welke andere industriesector ook. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers over Producentenvertrouwen van het CBS. Het Producentenvertrouwen staat op op een niveau hoger dan voor de coronacrisis. Alle drie de deelindicatoren zijn positief.


Producentenvertrouwen CBS staat boven langjarig gemiddelde

Het optimisme in de elektrotechnische en machine-industrie is groot (bron CBS)

Blijkbaar heeft de Nederlandse industrie de negatieve invloed van de Corona-pandemie achter zich gelaten. Het producentenvertrouwen stijgt namelijk in mei naar 8,8 (van 6,5 in april). Dit is het hoogste niveau sinds 2018 en het ligt boven het langjarig gemiddelde. Ook de fabrikanten van metaalproducten zijn deze maand een stuk optimistischer geworden.

Positiever over verwachte bedrijvigheid

De ondernemers in de industrie waren in mei vooral positiever over hun toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook waren ze optimistischer over hun orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde ook. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt, meldt het CBS.

Vertekenend beeld door de sterk gestegen aardolieprijzen.

Moeite om hogere prijzen door te berekenen

Je zou denken dat het optimisme mede gebaseerd is op het feit dat gemiddeld genomen de bedrijven er in slagen om hogere afzetprijzen voor hun producten te bedingen. De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn namelijk volgens het CBS in april met 1,4% gestegen, op de buitenlandse markten zelfs met 1,5%. Uit de cijfers van het CBS blijkt echter dat dit percentage sterk vertekend is. De aardolie- en chemische industrie zorgen voor deze stijging, doordat aardolie respectievelijk 95,4% duurder is geworden vergeleken met een jaar geleden en chemische producten 29,4%. De machine-industrie heeft de prijzen slechts met 0,5% kunnen verhogen. Fabrikanten van metaalproducten konden hun prijzen met 2,8% verhogen.

2 gedachten over “Machine-industrie optimistischer dan voor coronacrisis

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest