Made-in-Europe.nu
DMG Mori M1

Vraag naar machines herstelt, maar kunnen ze op tijd geleverd worden?

China is de locomotief die de wereldwijde productie momenteel op gang trekt. En dat vertaalt zich in een positieve ontwikkeling van de vraag naar werktuigmachines. De wereldwijde supply chain problemen dreigen voor de Duitse machinebouwers roet in eten te gooien. Bijna de helft vreest dat machines niet op tijd klaar zullen zijn door gebrek aan onderdelen, met name besturingscomponenten.


Na relatief positieve berichten van concerns als Hermle en DMG Mori, maakt de VDW bekend dat de hele branche profiteert van de aantrekkende vraag naar werktuigmachines. In het eerste kwartaal is de vraag vergeleken met de eerste drie maanden van 2020 met 26% gestegen: 35% meer buitenlandse bestellingen, 10% meer in Duitsland.

VDW ziet breed gedragen de vraag toenemen, maar fabrikanten ondervinden leveringsproblemen

Nog lange weg te gaan

Dit cijfer vertekent echter, zegt VDW directeur Wilfried Schäfer, die blij is dat de al maanden aanhoudend positieve stemming bij de klanten zichtbaar wordt in de cijfers. De vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 is geen goede graadmeter, omdat in maart van vorig jaar de vraag sterk inzakte. Hij vindt een vergelijking met de eerste drie maanden van 2019 beter op z’n plaats. Vergeleken met die tijdspanne ligt de totale orderintake nog 14% lager. De pijn zit blijkbaar in de Duitse markt, want de bestellingen uit de rest van de wereld liggen momenteel 1% boven het niveau van twee jaar geleden. Volgens Schäfer duiden deze cijfers erop dat de weg naar de vorige piek nog lang zal zijn. Dit jaar rekent de Duitse sector op een omzet van €12,9 miljard, vergelijkbaar met 2009/2010.

Vrees dat werktuigmachines niet op tijd afgewerkt kunnen worden

VDW-directeur Wilfried Schäfer (foto Uwe Nölke / team-uwe-noelke.de)

Leveringsproblemen

Vooral omdat het herstel afgeremd wordt door de knelpunten in de supply chains. Liefst 46% van de Duitse machinebouwers zegt moeilijkheden te ondervinden bij de levering van staal en metalen componenten. “Er bestaat al de vrees dat de orders niet op tijd kunnen worden afgewerkt omdat de supply chains aanzienlijk verstoord zijn”, waarschuwt de VDW-directeur. Bijna de helft van de machinebouwers ondervindt problemen bij de toelevering van elektronica componenten, met name de besturingen.

Grote inhaalvraag

China trekt de kar momenteel. De Verenigde Staten zijn de tweede steunpilaar waar de hoop op gevestigd is. Toch zegt de VDW dat het herstel van de vraag naar werktuigmachines breed gedragen wordt; zelfs in Europa neemt de vraag toe. In veel sectoren bestaat er een grote inhaalvraag. Dat vertaalt zich in een sterk gestegen capaciteitsbezetting bij de Duitse machinebouwers. In de eerste drie maanden is deze toegenomen van 67% afgelopen zomer tot 79% nu.

Pin It on Pinterest