Model Based Definition zorgt voor de single source of truth, waar toeleveranciers vandaag al hun voordeel mee kunnen doen in het digitaliseren van de meetprocessen. De komende jaren zal het delen van data door de keten heen de volgende stap in de uitrol van MBD worden. En dat zal de totale productieprocessen versnellen.

In een notendop is dat de boodschap in het recente webinar in de MBD Meet & Learn Community van Mikrocentrum. Ajith Sridharan van ASML en Mark Luijbregts van Polyworks Benelux zijn hierin dieper ingegaan op de digitalisering van het 3D meetproces, de stap die vandaag de dag al realiseerbaar is als het om MBD gaat.

Maakbedrijven kunnen vandaag al meetprocessen automatiseren dankzij MBD

Van links naar rechts Mark Luijbregts (Polyworks Benelux), Mat Josquin (Mikrocentrum) en Ajith Sridharan (ASML).

Upstream data delen

Voor ASML is het belangrijk data upstream – en later ook downstream – te delen, zodat bijvoorbeeld first article inspections sneller gaan en uiteindelijk de onderdelen sneller geleverd kunnen worden, maakte Ajith Sridharan duidelijk. Hij houdt zich bij ASML onder andere bezig met first article inspection. Een toenemend aantal toeleveranciers wil graag MBD gaan gebruiken voor de eerste controles. Voor hem is daarom de eerste belangrijke stap zorgen dat alle data op een plek beschikbaar zijn en van daaruit snel uitgewisseld kunnen worden. Om daadwerkelijk processen volledig te automatiseren, zonder dat er nog een menselijke interactie nodig is, zijn oplossingen nodig zoals die van Polyworks en ook andere aanbieders.

Maakbedrijven kunnen vandaag al stappen zetten in het automatiseren van meetprocessen

Eén oplossing bestaat nog niet

Volgens Mark Luijbregts van Polyworks Benelux bestaat één complete oplossing nog niet en moet je kiezen voor kleinere deeloplossingen. Uiteindelijk zullen al die verschillende puzzelstukjes samen een complete oplossing vormen. Maakbedrijven kunnen vandaag al stappen zetten in het automatiseren van 3D meten door met de PMI data hun meetsystemen automatisch te programmeren. Mark Luijbregts waarschuwde in zijn presentatie wel dat er geen magische knop bestaat. Evenmin is het proces foutloos.

Lees ook het interview met Leo Broers (ASML) over MBD in Solutions Magazine.

Kernonderdeel van Industrie 4.0

Het gebruik van PMI data in het meetproces leidt niet tot een foutloos proces, waarschuwt Mark Luijbregts. Het aantal fouten vermindert, omdat er minder zaken geïnterpreteerd moeten worden. “Er is minder kans op fouten dus kun je de fouten die er zijn, sneller oplossen.” En als er minder interpretatieverschillen zijn, hoeft er minder overlegd te worden. Dat zorgt voor minder tijdverlies. Ook zullen er geen problemen meer ontstaan door revisies door de klant, omdat je als maakbedrijf altijd de native PMI-data gebruikt, wat Mark Luijbregts bedoelt met single source of truth. Hij bestempelt MBD als een kerncomponent van Industrie 4.0. “MBD is een enabler; we gaan meer en meer mogelijkheden en oplossingen zien waarbij MBD ten goede komt.”

Data uitwisselen door de hele keten

Op langere termijn, 10 tot 15 jaar, ziet hij datastromen door hele productieketens gaan. Want pas als bedrijven de data gaan delen, zullen ze echt de voordelen van MBD plukken. “Klant en toeleverancier gebruiken dezelfde database. Het delen van data kan vandaag al en zal alsmaar belangrijker worden. Dat wordt de volgende stap in MBD.” Met als eindresultaat het goede product dat sneller geleverd wordt.  

FOTO: Polyworks PMI+Loop is een MBD-oplossing dat 3D meetplannen koppelt aan CAD-ontwerpgeometrie. Data kunnen teruggekoppeld worden naar de productie, bijvoorbeeld de gereedschapreferentiewaarden.

Pin It on Pinterest