Made-in-Europe.nu

China gaat Duitsland voorbij als grootste exporteur van machines

Duitsland is niet langer exportwereldkampioen als het om machines gaat. China is onze Oosterburen voorbij gestreefd nu de Machine-in-China 2025 strategie halverwege is. Naar schatting heeft China in 2020 een aandeel van 15,8% in de wereldwijde export van machines behaald, tegenover Duitsland een aandeel van 15,5%. Een jaar eerder hadden de Duitse machinebouwers nog een voorsprong van 1,4 procentpunt.


Dat meldt de VDMA, dat samen met economen van de Zwitserse machinebouwvereniging Swissmem onderzoek heeft gedaan. Beide koepelorganisaties maken samen met een in China gespecialiseerd consultancybureau de tussenbalans op van het programma Made-in-China 2025. Met deze strategie wil China halverwege het volgend decennium leidend zijn in verschillende industriële vakgebieden, zoals smart manufacturing en robotica.

China exporteert €3 miljard meer in 2020

De opkomst van China als economische wereldmacht komt tot uitdrukking in de cijfers over 2020. De eerste ramingen van de VDMA wijzen erop dat het volume van de wereldwijde buitenlandse handel in machines en apparatuur in 2020 ongeveer 1.048 miljard euro groot is geweest. De uitvoer van machines uit China bereikte 165 miljard euro, of 15,8 procent van het totale uitvoervolume. In datzelfde jaar exporteerde Duitsland machines en apparatuur ter waarde van 162 miljard euro (aandeel: 15,5 procent). In 2019 bedroeg de voorsprong van Duitsland op China nog 1,4 procentpunt.

VDMA en Swissmem zien kansen en bedreigingen Made-in-China 2025 strategie

Deze grafiek van de Bertelsmann Stifftung schetst de verschillende scenario’s voor de Duitse export naar China. Bij een volledig succes van de Made-in-China 2025 strategie kan de export fors dalen. In het onderzoek zegt de stichting dat het Chinese strategie voor concurrentiedruk op de Duitse machine- en installatiebouwers leidt.

Kans en bedreiging

De VDMA houdt een dubbel gevoel over aan deze ontwikkeling. Aan de ene kant biedt dit een kans, aan de andere kant is het een bedreiging. “Duitsland en de EU moeten echter niet oproepen tot protectionisme, maar deze uitdaging aangaan met op de markt gebaseerde maatregelen. Daartoe moeten wij ons eigen concurrentievermogen verbeteren. Tegelijkertijd moet de EU de instrumenten van het handelsbeleid anders afstemmen en bijvoorbeeld de binnenlandse markt beschermen tegen gesubsidieerde concurrenten uit China en maatregelen nemen om de Chinese markten voor overheidsopdrachten open te stellen”, zegt  Ulrich Ackermann, hoofd van VDMA Buitenlandse Handel.

De EU moet de binnenlandse markt beschermen tegen gesubsidieerde concurrenten uit China

Een op de drie ziet China strategie als positief voor het eigen bedrijf

De Duitse machinebouwers profiteren van de expansie van de Chinese sector. Bovendien wijst het onderzoek door de VDMA en Swissmem uit dat Duitse machinebouwers technologisch op veel fronten nog voor lopen op China. In de Volksrepubliek, bijvoorbeeld, worden gemiddeld slechts 187 industriële robots per 10.000 werknemers gebruikt. In de VS zijn er 228 industriële robots, in Duitsland 346, en de koplopers Zuid-Korea (868) en Singapore (918) zijn op dit gebied nog prominenter aanwezig. Er is hier een merkbare behoefte aan een inhaalbeweging, die goede exportmogelijkheden belooft. Volgens een enquête onder 222 bij de VDMA en Swissmem aangesloten bedrijven, waarop de studie is gebaseerd, beschouwt ongeveer 36 procent van de fabrikanten van machines en installaties uit Duitsland en Zwitserland de “Made in China 2025”-strategie als positief voor hun eigen bedrijf.

China streeft naar technologische koploperspositie

De VDMA benadrukt echter dat China ook qua technologie autonoom wil worden in de machinebouw. “De honger van China naar betrouwbare, energie-efficiënte en meer in netwerken opgenomen machines en installaties is groot, en de Europese machinebouwindustrie heeft overeenkomstige oplossingen te bieden”, zegt Ulrich Ackermann. “Toch mag niet uit het oog worden verloren dat China in zijn streven naar technologische zelfvoorziening steeds meer invloed uitoefent op randvoorwaarden, technologische ontwikkelingen en zelfs afzonderlijke marktsegmenten die onze middelgrote ondernemingen nu en in de toekomst voor extra uitdagingen stellen”, waarschuwt de VDMA-expert.

De VDMA wijdt aan het thema China veel aandacht in samenwerking met de WTO.

2 comments

Pin It on Pinterest