Made-in-Europe.nu
Halter

Hoe kunnen maakbedrijven profiteren van de blijvende reshoring trend?

Reshoring en onshoring zijn blijvende trends. Dat biedt kansen voor de West-Europese maakindustrie. Om deze kans te pakken, zullen verspanende bedrijven hun overheadkosten verder moeten verlagen. Door te automatiseren en digitaliseren, vergroten verspanende bedrijven bovendien hun flexibiliteit. En ze worden als werkgever aantrekkelijker voor de jonge generatie.

In een notendop is dat de kern van het whitepaper Maakbedrijven Profiteren van Reshoring Trend met Robotisering van Halter CNC Automation. Hierin schetst de Nederlandse ontwikkelaar van automatiseringssystemen voor de verspanende industrie de trends die momenteel wereldwijde supply chains veranderen, hoe maakbedrijven hiervan kunnen profiteren en wat automatisering voor het midden- en kleinbedrijf betekent.

Halter CNC Automation schetst in whitepaper waarom supply chains veranderen en hoe maakbedrijven hierop kunnen inspelen

OEM’ers willen risico verlagen

Halter CNC Automation ziet meerdere redenen waarom méér werk terugkomt uit lage lonen landen en waarom deze trend nu anders is dan tien jaar geleden. Dit gaat verder dan covid-19, alhoewel de pandemie wel de trend versnelt. In  het whitepaper, met verwijzingen naar diverse bronnen, wordt geschetst dat OEM’ers en 1.Tier en 2.Tier toeleveranciers zich realiseren dat ze kwetsbaar zijn door de lange, complexe supply chains. Een simpel onderdeel dat om welke reden dan ook opeens niet meer op tijd vanuit een lage lonen land in de fabriek in Europa of Amerika komt, legt complete productielijnen stil. Bedrijven die een deel van hun productie outsourcen, willen minder risico lopen op onderbrekingen van de aanvoer en daarom meer lokaal of regionaal gaan inkopen.

Invloed klimaatbeleid

De tweede reden voor de huidige trend is nieuw: druk vanuit financiële markten op OEM’ers om hun carbon footprint te reduceren. Transport over lange afstanden speelt hierbij een rol. Experts verwachten dat, zodra de CO2 kosten van transport volledig worden meegerekend, het globale speelveld meer gelijk wordt en OEM’ers vaker dichtbij huis inkopen. Ze zullen de CO2 footprint van hun toeleveranciers gaan meenemen in de prestatie beoordeling. En als derde reden voor reshoring en onshoring is de kortere productlevenscyclus. Dit zorgt voor een verschuiving richting build-to-demand: toeleveranciers spelen kort op de bal en leveren de producten die daadwerkelijk op dat moment gevraagd worden door de eindklant. In markten met korte product-levenscycli zijn de risico’s van voorraden te groot, evenals het nadeel van de lange levertijden vanwege outsourcing in lage lonen landen.

Door te automatiseren wordt de maakindustrie een aantrekkelijke werkgever voor jonge werknemers

Halter CNC Automation heeft ook oplossingen voor het automatiseren van de bewerking van zwaardere werkstukken.

Waarom automatiseren nodig is

De vooruitzichten voor de West-Europese en Amerikaanse maakindustrie zijn dus positief. Toch wijst bijvoorbeeld het Amerikaanse Reshoring Initiative, dat zich sinds 2010 inzet om de echte kosten van outsourcen naar lage lonen landen helder te maken, dat er nog steeds een groot verschil bestaat in loonkosten in bijvoorbeeld de VS en China. Willen verspanende bedrijven profiteren van de trend, dan moeten ze met name de overheadkosten per product verlagen. Dat kan met automatisering en digitalisering. Dit is eveneens nodig om aan de vraag naar meer flexibiliteit tegemoet te komen. Korter op de bal spelen vereist dat toeleveranciers in een tijd waarin vakmensen schaarser worden hun productie kunnen opschalen. Met onbemande productieuren, dankzij automatisering, kunnen ze dit. Automatisering geeft daarnaast maakbedrijven de kans om het werk aantrekkelijker te maken voor jonge vakmensen. Het draagt daarnaast bij aan een hogere kwaliteit.

Sector wordt aantrekkelijker voor jonge vakmensen

Slimme automatisering bindt werknemers aan het bedrijf omdat ze hun repeterend werk kunnen inwisselen voor de rol van CNC proces engineer. Een rol waarin ze hun vakmanschap aanwenden om de productiviteit, de flexibiliteit én de kwaliteit in de verspaning naar een hoger niveau te tillen. Daarmee wordt de sector in alle opzichten concurrerend met lage lonen landen, biedt ze passende oplossing voor OEM’ers die aan onshoring en reshoring denken en blijft de verspanende industrie een aantrekkelijke werkgever voor de jonge generatie werknemers, aldus de slotalinea van het whitepaper.

Wil je meer weten? Klik dan hier.

Pin It on Pinterest