Machineering leidt de bezoekers via 10 technologieroutes langs evenzovele thema’s. Digital, Smart & Data driven Manufacturing Technology is misschien wel de spannendste van allemaal. Want produceren ontwikkelt zich steeds meer van value capture naar value creation. Data gaan de manier van produceren veranderen.


De maakindustrie heeft de afgelopen decennia, aangestuurd door de globalisering, de productietechnologie zodanig geoptimaliseerd, dat het lonend is om aan de andere kant van de wereld onderdelen, modules en componenten te produceren, ze daarna de halve wereld over te verschepen om ze uiteindelijk hier in een machine in te bouwen of zelfs als compleet product te verkopen. Dat is enkel gelukt door massaproductie vergaand te optimaliseren, met overproductie tot gevolg.

Technologieroute Machineering toont datagestuurde productie voor groeikansen en value creation zorgt

Additive Manufacturing, zoals deze warmtewisselaar van Melotte, krijgt opnieuw een podium op Machineering.

Supply chain onderbrekingen

Een deel van de keerzijde van dit model is afgelopen anderhalf jaar pijnlijk zichtbaar geworden. Voor bepaalde ogenschijnlijk eenvoudige producten zijn we compleet afhankelijk van Zuidoost Azië. En er hoeft maar ergens iets mis te gaan in een haven of een belangrijke scheepsvaartroute en in West-Europa vallen fabrieken stil. Stilaan realiseren OEM’ers zich dit. Reshoring en near shoring zijn dan ook begrippen die je de laatste tijd vaker hoort. Raoul Leering, analist internationale handelsbetrekkingen bij ING Bank, merkte onlangs in een trendrapport over 3D printen nog op dat de covid19 pandemie de roep om reshoring versterkt.

Doen is iets anders dan roepen

Maar hij voegt daar aan toe dat de toenemende roep om productie terug te halen niet los mag worden gezien van geopolitieke ontwikkelingen, de tanende populariteit van globalisering en de afbrokkelende steun voor vrije handel. Leering plaats in zijn analyse tegelijk een kritische opmerking: reshoring is weliswaar al sinds de financiële crisis tien jaar geleden een buzzword, de feitelijke hoeveelheid productie die is teruggehaald naar West-Europa, valt wel mee. Hij wijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat van de 2450 ondervraagde bedrijven in 8 Europese landen, tussen 2007 en 2015 slechts 4,3% hiervan daadwerkelijk productie heeft teruggehaald.

Bekijk hier de exposanten op de technologieroute Digital, Smart & Data driven Manufacturing Technology op Machineering, 8,9 en 10 september in Brussels Expo. Hier kun je je aanmelden voor een gratis toegangskaart. Gebruik de code 108.

Okuma toont de Armroid robotcel in combinatie met de Multus B250. Lees in Solutions Magazine alvast meer .

Nieuwe technologie maakt reshoring verleidelijk

De conclusie die de ING analist aan het einde van zijn hoofdstuk over reshoring trekt, is dat dit fenomeen geen garantie biedt op het voorkomen van supply chain onderbrekingen. De meeste bedrijven zien het niet als de beste oplossing. Maar, schrijft hij verder, hoe meer bedrijven productiemethoden zoals 3D printen ontdekken (bezoek op Machineering de Flam3D Additive Manufacturing zone), waarmee ze dus manuren uitsparen, des te meer kan reshoring een interessante optie worden. Zeker als politici de kant kiezen van protectionistische maatregelen.  Hier doet zich dus een kans voor de maakindustrie voor.

Slimmere maakindustrie

3D printen is een belangrijke technologie voor de toekomst, maar beslist niet de enige technologie die manuren reduceert. Slimme, datagestuurde modellen in de productie zorgen daar eveneens voor. Manarm werken vraagt om robotisering. Niet voor niets melden robotintegrators een grote vraag naar hun oplossingen sinds de maakindustrie uit de eerste lockdowns is gekomen. Slimmere werkvoorbereiding, door data en digitale modellen veel beter te benutten, zorgen net zo zeer voor het terugdringen van de hoeveelheid manuren. Door data te gebruiken en met digitale tweelingen processen virtueel te optimaliseren, stijgt de effectieve benuttingsgraad van de machines. Dat is value creation.

We moeten naar andere economische modellen. Maken en verkopen betekent alleen maar meer produceren.

De effecten van de platformen

De digitalisering heeft nog een ander effect: de snelheid waarmee kennis, informatie, middelen en producten, in een mum van tijd de wereld rondreizen is fenomenaal. Als gevolg hiervan ontstaan ook in de maakindustrie steeds meer platformen. Die zorgen eigenlijk voor een level playing field., Want de inkoper kan voor – nu nog – reguliere componenten van achter zijn bureau de ideale leverancier selecteren. Maakbedrijven aan de voet van de piramide moeten rekening houden met meer concurrentie, mits ze zich doorontwikkelen richting midden en top van de markt. Investeren in slimme maakindustrie is echt belangrijk.  

Ander vakmanschap nodig

De consequentie hiervan is wel dat ander vakmanschap nodig is. Méér vakmensen die het hele proces kunnen overzien; minder medewerkers die hun stukje van het proces optimaliseren. Want het gaat om de waarde die je toevoegt, als medewerkers in de maakindustrie, als bedrijf in de waardeketen. En met de toenemende complexiteit van componenten, zal dat steeds vaker in een samenspel met anderen gebeuren. Co-creation. De spelers in de waardeketen hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken in plaats van beconcurreren.

Duurzaam produceren

Ook vanuit het oogpunt van de transitie naar een duurzame economie is co-creation noodzakelijk. In een webinar over de Europese industrie in het post-corona tijdperk zei Pantea Khanshaghaghi van oliebedrijf Equinor het onlangs zo: “We moeten naar co-creation gaan, waarmee we het bestaande verdienmodel obsolete maken. Maken en verkopen betekent alleen maar meer produceren.” Het zal er steeds meer om gaan dingen slimmer te maken.

Afspraak op Machineering 2021 (8-10 september)?

Pin It on Pinterest