Made-in-Europe.nu
MBD

Teqnow legt uit waarom je mee moet met MBD

Of OEM’ers voordeel hebben bij Model Based Definition (MBD) hangt niet af van de verscheidenheid en complexiteit van de producten, maar de mate waarin de huidige processen georganiseerd zijn. Of de toeleverancier voordeel haalt uit MBD wordt met name bepaald door het feit of z’n klant MBD gebruikt of niet. Daarnaast is de mate waarin de productiemachines geautomatiseerd kunnen worden aangestuurd, bepalend.


Toch moet de toeleverancier de ontwikkelingen rond MBD blijven volgen, zelfs als er geen direct voordeel uit gehaald kan worden. Want OEM’ers gaan het stap voor stap breder invoeren. En de software zal steeds beter aansluiten op het automatisch programmeren van bewerkingsmachines. Deze conclusies komen uit de Teqnow brochure Model Based Definition. Onmisbaar voor de een, overbodig voor de ander.

Zorg dat je klaar bent voor digitaal communiceren met klanten

MBD

Gevolgen, voor- en nadelen

Teqnow onderzocht de gevolgen, de voordelen en soms ook de nadelen die de invoering van MBD heeft voor toeleveranciers. In de brochure wordt ingegaan op vragen als wat is MBD?, welke voor- en nadelen heeft het?, hoever staat het in de praktijk en wanneer moet ik met mijn bedrijf overstappen? De informatie over MBD, de uitleg van waar PMI en Model Based Enterprise voor staan. De conclusies en waarom het zinvol is mee te gaan in deze ontwikkeling, kun je vinden in de digitale brochure die via de website van Teqnow, het technologieplatform van Koninklijke Metaalunie, te downloaden valt.

Complexer dan in de bouw

In de brochure worden de verschillende begrippen verduidelijkt. Ook wordt ingegaan op de vergelijking tussen MBD en BIM (Building Information Model), de equivalent voor de bouwindustrie. Eigenlijk is Model Based Enterprise (het totaal van MBD, met het 3D model, STEP242-file en extra informatie, en PMI, Product Manufacturing Information, de BIM variant voor de metaalindustrie. Machines en apparaten zijn echter veel complexer, daarom staat dit nog in de kinderschoenen. De Teqnow-samenstellers van de publicatie gaan vervolgens dieper in op zowel de voordelen als nadelen voor én de OEM’ers én de toeleverancier. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de gevolgen voor standaardtoleranties en nauwkeurigheden, wat het risico inhoudt dat werk van de opdrachtgever naar de toeleverancier kan verschuiven. Ook het feit dat als men machines nog niet automatisch kan programmeren, de 2D tekening alsnog gemaakt moet worden, komt aan bod. De praktijk in veel metaalbedrijven wordt geschetst aan de hand van een voorbeeld van een toeleverancier die wel over MBD-software beschikt en een bedrijf dat deze niet heeft.

Lees in Solutions Magazine over de onlangs gestarte MBD Community van Mikrocentrum.

Ban nu de papieren 2D tekeningen uit

De brochure eindigt met een aantal argumenten wanneer het goed is over te stappen op MBD en welke kosten tegenover de voordelen staan. De slotconclusie luidt dat de toeleverancier de markt moet blijven volgen. MBD zal op lange termijn breed ingevoerd zijn bij de OEM’ers. Door nu te zorgen voor interne digitale communicatie en papieren 2D-tekeningen uit te bannen is uw bedrijf straks klaar om in te haken op digitale communicatie met de klant en MBD te omarmen.

Teqnow organiseert tijdens De Nederlandse Metaaldagen (15-17 september in Den Bosch) elke dag meerdere presentaties over hoe je als maakbedrijf het productieproces efficiënter kunt inrichten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere De Papierloze fabriek; geautomatiseerde kwaliteitscontrole; effectief werkvoorbereiden en productconfigurator. In meerdere van deze lezingen zal het thema MBD zijdelings aan bod komen omdat er raakvlakken mee zijn.

Vraag bij Teqnow de brochure aan

FOTO een voorbeeld van MBD in SolidWorks (afbeelding Solid Works)

2 comments

Pin It on Pinterest