Made-in-Europe.nu

Seco verkleint eigen CO2 voetafdruk sneller dan gepland

Seco heeft de eigen klimaatdoelen negen jaar eerder gehaald dan gepland. Door over te stappen op groene energie en hernieuwbare energie certificaten te kopen voor de locaties Reynoldsville (VS) in Pune (India), kan Seco de CO2 voetafdruk compenseren. Omdat 70% van de CO2 voetafdruk in de gebruiksfase ontstaat, gaat Seco ook klanten ondersteunen bij de reductie van de emissie.


Compensatie CO2 voetafdruk

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de Seco vestiging in het Amerikaanse Reynoldsville goed is voor 10% van de wereldwijde energiebehoefte van het bedrijf en voor 19% van de totale klimaateffecten door elektriciteitsverbruik door de gereedschapfabrikant. Dus veranderingen die daar worden doorgevoerd, zouden een diepgaand effect hebben op de mondiale voetafdruk van het bedrijf. Om de CO2 voetafdruk van de Amerikaanse vestiging te compenseren is overgestapt op groene stroom en heeft de onderneming hernieuwbare energie certificaten (REC’s) gekocht. “Daarmee hebben we onze CO2-voetafdruk kunnen compenseren,” aldus Eric Sirianni, Generic Sourcing bij Seco in Reynoldsville.

Dankzij investeringen en aankoop van REC’s haalt Seco doelstelling 9 jaar eerder dan gepland

De reductie van de CO2 voetafdruk van Seco Tools vermindert slechts ten dele het klimaateffect van de gereedschappen gerekend over hun hele levensduur. Seco  heeft eerder dit jaar uitgerekend dat 70% van de CO2 voetafdruk van de gereedschappen ontstaat in de gebruiksfase. Bij de klanten dus. Daarom heeft het speciale software ontwikkeld waarmee gebruikers van de gereedschappen kunnen uitrekenen wat de CO2 voetafdruk in de gebruiksfase is. In deze berekening wordt het energieverbruik en ook het gebruik van koelsmeermiddelen meegerekend. Door de juiste keuzes te maken, de juiste snijgegevens te gebruiken en suboptimalisaties te vermijden bij de productie van individuele onderdelen, kunnen klanten hun ecologische voetafdruk met minstens 20% verminderen, aldus Seco. Met de software kunnen klanten simulaties doen om de optimale verspaningscondities te vinden.

Lokaal energie opwekken

REC’s maken het mogelijk voor bedrijven om te investeren in energie uit hernieuwbare bronnen, ook al zijn deze bronnen elders gevestigd. In de volgende stap zullen Seco-vestigingen over de hele wereld oplossingen onderzoeken, zoals het opwekken van elektriciteit op locatie met zonnepanelen en geothermische energie. Dat is bijvoorbeeld al op gang gekomen in de Indiase vestiging in Pune.

Emissie Indiase kolencentrale compenseren

Een belangrijk deel van de stroom die Seco hier verbruikt, komt van een lokale kolencentrale. Seco heeft in India REC’s gekocht om de emissie van deze centrales te compenseren. Groene stroomopties zijn hier niet voorhanden. Daarnaast zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Daarmee voorziet Seco in ongeveer 4% van de totale enegrievraag in de Indiase vestiging, voldoende om de verlichting te laten branden. “We gebruiken momenteel wat zonne-energie, en we onderzoeken ook de mogelijkheden voor windenergie, zodat we steeds meer schone energie kunnen opwekken. We moeten werken aan hybride oplossingen, en zodra de levering van groene energie toeneemt, zal de prijs ervan dalen,” aldus Atul Mohkhedkar, General Manager Production, Seco India.

Seco gebruikt steeds meer hernieuwbare energie of compenseert met REC’s als het niet anders kan.

Inzicht in stroomverbruik en -herkomst

Met deze twee stappen heeft Seco de emissiedoelstelling voor 2030 al dit jaar gehaald. Negen jaar eerder dan gepland. Dat betekent niet dat de groep nu achterover gaat leunen. Door te monitoren hoeveel energie verbruikt wordt en waar deze vandaan komt, stimuleert de gereedschappenfabrikant medewerkers zich in te zetten voor klimaatdoelen. Bovendien heeft de hele operatie voor de onderneming een kostenbesparing opgeleverd.

1 comment

Pin It on Pinterest