Made-in-Europe.nu

Ondanks mindere verwachtingen stijgt investeringsbereidheid

De investeringsbereidheid onder de Nederlandse metaalbedrijven is de laatste maanden verbeterd. Dat is een van de conclusies in de Economische Barometer mkb-maakindustrie van Koninklijke Metaalunie, dit keer over het 4e kwartaal van 2021. De cijfers tonen verder vooral de invloed van hogere grondstofprijzen, de beschikbaarheid van materialen en het tekort aan personeel.


Een cijfer dat opvalt in de Economische Barometer, is dat een op de vier machinebouwers in het vierde kwartaal verlies heeft geleden. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in de sector. Het gemiddeld aantal bedrijven dat verlies maakt, is gestegen van 8 naar 12 procent. Twee op de drie bedrijven zeggen nog altijd winst te maken, net zoveel als in het 3e kwartaal. Het gerealiseerde bedrijfsresultaat is verbeterd. Qua vooruitzichten naar 2022 zijn de verspanende bedrijven het meest positief over het verwachte bedrijfsresultaat; in zijn algemeenheid wordt dit voorzichtiger ingeschat dat vorige jaren.

Economische Barometer Metaalunie toont dat materialen, grondstofprijzen en personeel knelpunt blijven

De investeringsbereidheid verbetert in het mkb-maakbedrijf.

Gemiddeld voor 10 weken werk

Dit heeft misschien te maken met het feit dat de tevredenheid over de orderpositie iets is teruggelopen: van de helft naar een derde. En de verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie in het eerste kwartaal van 2022 zijn aanmerkelijk gematigder dan in de rest van 2021 het geval was. Gemiddeld hadden de metaalbedrijven eind vorig jaar nog voor ruim tien weken werk in hun portefeuille, twee weken minder dan een kwartaal eerder. De buitenlandse orderpositie wordt, door bedrijven die minstens 10 procent van hun omzet exporteren, minder positief beoordeeld dan de binnenlandse. Voor het eerste kwartaal van 2022 rekent 30% dat de buitenlandse orderpositie verder zal toenemen; 8 procent voorziet een afnemende orderportefeuille.

Werkgelegenheid zou 5 procent groter kunnen zijn

De grote knelpunten in de sector blijven de beschikbaarheid van materialen, de stijgende grondstoffenprijzen en het lastig kunnen aantrekken van vakmensen. Meer dan 60 procent van de bedrijven zegt te maken te hebben met materialen of componenten die niet leverbaar zijn. Genoemd worden onder andere aluminium, meerdere soorten roestvrijstaal, kunststoffen, machine-onderdelen, chips en grondstoffen voor coatings. Het personeelsvraagstuk blijft eveneens onveranderd: 43 procent van de bedrijven zegt vacatures te hebben, gemiddeld 2,8. Twee kwartalen eerder was dit percentage 50 procent. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten gemiddeld voor 5% van het personeelsbestand aan vacatures openstaan.

Toenemende investeringsbereidheid

Ondanks dat de ondernemers dus iets minder positief naar de eerste maanden van 2022 en de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat kijken, is de investeringsbereidheid minder negatief dan de voorgaande twee jaren. Een op de vijf ondernemers verwacht het komende halfjaar meer te gaan investeren in machines, tegen 23 procent die minder verwacht te gaan investeren.

Misschien dat ze met slimme technologie hun personeelsvraagstuk deels kunnen oplossen?

Hier vind je alle resultaten van de Economische Barometer mkb-maakindustrie

Foto: de hogere investeringsbereidheid is een positief signaal voor de komende metaalbeurzen in de Benelux, zoals de Technishow na de zomer.

4 comments

Pin It on Pinterest