België is koploper als het gaat om de R&D-intensiteit, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. In België lag dit cijfer in 2020 op 3,52 %, (privé en publiek samengeteld), in Nederland op 2,29%. Kijk je naar de private investeringen dan gaat België ook aan kop: 2,56% versus 1,54% in Nederland.


Uitschieter in Nederland is Noord-Brabant met 3,18%. Maar dat is minder dan de helft van wat de absolute koploper in de EU scoort als het gaat om private R&D-investeringen. In de regio Stuttgart investeerde het bedrijfsleven 6,9% van het regionale bbp weer in de ontwikkeling van het toekomstig verdienvermogen.

Private R&D intensiteit België ruim 1 procent hoger dan in Nederland

ASML jaagt cijfer Noord-Brabant de hoogte in

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs hebben in 2020 volgens het CBS bijna € 18,4 miljard geïnvesteerd in R&D. Dit zijn de private investeringen. Dit is een half miljard meer dan een jaar eerder. Hiervan komt € 12,4 miljard van het bedrijfsleven. Corona heeft de investeringen in R&D dus niet geremd. De regionale cijfers over de private investeringen die het statistisch bureau publiceert, lopen tot en met 2019. Hieruit blijkt dat Noord-Brabant goed is voor een derde van alle investeringen in R&D door bedrijven in Nederland: € 3,9 miljard. De Brainportregio neemt daarvan € 3 miljard voor z’n rekening. Dat cijfer wordt echter wel vertekend door ASML.

ASML geeft bijna kwart miljoen euro per uur uit aan R&D

Want als je de jaarcijfers van de chipmachinefabrikant erbij neemt, dan wordt duidelijk dat ASML in 2019 € 2 miljard investeerde in R&D; twee derde dus van de totale R&D-uitgaven in de regio. ASML was destijds zelfs goed voor bijna 17% van alle R&D-uitgaven door bedrijven in Nederland (€11,8 miljard). Bijna € 5,5 miljoen per dag, om het tastbaarder te maken. Oftewel ruim €228.000 per uur, 24/7.  

R&D-intensiteit

De cijferaars van het statistiekbureau hebben nog een ander cijfer berekend. Dat laat een andere vergelijking zien. Het gaat hier om de R&D intensiteit: de uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product. Dat zegt veel meer over de investeringen die een regio of land doet in de ontwikkeling van het toekomstig verdienvermogen. De kanttekening voor 2020 is wel dat door de coronapandemie het bbp-is gedaald. Omdat de bedrijven zijn blijven investeren, stijgt dus het percentage. Nederland scoort met 2,29% net onder het EU-gemiddelde van 2,32%. Waar zou Nederland staan zonder ASML?

R&D gebeurt in de regio’s, niet in de Randstad

Het bedrijfsleven in Noord-Brabant scoort met deze KPI veel beter dan de rest van Nederland: de private R&D-intensiteit bedraagt 3,18%. Noord Brabant steekt met kop en schouders boven de rest uit:  op de twee plaats volgt Overijssel (1,35%), op de derde Gelderland (1,34%), op de gedeelde vierde plek Limburg en Utrecht met 1,2%. Het Nederlandse verdienvermogen voor morgen wordt dus in de regio’s ontwikkeld.

8e plaats in de EU, vlak voor Wallonië

Noord-Brabant staat in de EU op de 8e plaats van de regio’s waar de private R&D-intensiteit het hoogst is. Dit rijtje geeft echter aan dat er nog een lange weg te gaan is om aan de Europese top te komen. Koploper is Stuttgart met 6,9%, tweede is Braunschweig (VW) met 5,88%, derde is Västsverige in Zweden (4,28%). Wallonië staat op de 11e plaats (2,86%).

Pin It on Pinterest