Made-in-Europe.nu
reshoring

Reshoring kan enkel slagen met automatisering van CNC-machines

Door de pandemie en de geopolitieke ontwikkelingen besluiten steeds meer bedrijven om hun productie terug te halen. Europese naar Europa, Amerikaanse zoeken productiecapaciteit in de VS. Een cruciale rol hierin gaat Industrie 4.0 spelen; automatisering krijgt een sleutelrol, verwacht men bij RoboJob. Anders wordt reshoring simpelweg te duur en quasi zelfs onmogelijk door gebrek aan vakmensen.


European Business Review besteedde recent een artikel aan de rol van Industrie 4.0 in het terughalen van de productie naar het Westen. ‘Robots, 3D printen, het ‘Internet of Things’, en cloud computing zijn allemaal factoren die de aanwezigheid van arbeidskrachten in bedrijven geleidelijk zullen doen afnemen, met name voor de lage of middelhoge vaardigheden’. Precies vanwege dit is het werk in het verleden uitbesteed naar lage lonen landen. Met andere woorden: de implementatie van de Industrie 4.0 principes wordt essentieel om bedrijven in staat te stellen om te reshoren. 

Technologie inzetten om redenen voor uitbesteding lage lonen landen teniet te doen

Het Amerikaanse Reshoring Initiative heeft recent berekend dat met het terughalen van productiecapaciteit in de eerste helft van 2021 meer banen zijn geschapen dan met directe buitenlandse investeringen. Meer dan 1300 Amerikaanse bedrijven hebben in de eerste helft van 2021 ruim 138.000 banen aangekondigd als direct gevolg van het terughalen van werk uit lage lonen landen. Ook nam het aantal Amerikaanse bedrijven toe dat reshoring op de agenda heeft gezet tot meer dan 1800 nieuwe bedrijven.

Machines onvoldoende beschikbaar

Bij RoboJob merkt men de huidige trend om productie te reshoren. “We merken inderdaad dat onze industrie steeds sneller heropleeft. De orderboeken zijn goed gevuld, en er is een grote vraag naar bijkomende machinecapaciteit,” vertelt CEO Helmut De Roovere.  Hier doet zich echter een probleem voor: de vraag is in korte tijd enorm gepiekt en nieuwe machines zijn, mede door allerlei onderbrekingen in toeleverketens, vaak niet op korte termijn beschikbaar. Levertijden van een jaar of meer zijn geen uitzondering.

Tower

Extra capaciteit in bestaand machinepark

Automatisering is volgens Helmut De Roovere de oplossing om snel meer productiecapaciteit te creëren. “Ook in het bestaande machinepark kan er bijkomende capaciteit worden gecreëerd, simpelweg door bestaande machines te automatiseren.” Robots bij bestaande machines plaatsen is niet alleen de oplossing voor de lange levertijden van CNC-machines maar eveneens om productiekosten concurrerend te houden. Helmut De Roovere ziet wel degelijk een toekomst voor de maakindustrie in het Westen. “Maar dan moeten we wel volop inzetten op automatisering, digitalisering en een duurzame productie met duurzame relaties tussen toeleveranciers en hun klanten.  Enkel dan kunnen we competitief blijven met lageloonlanden.”

Meer capaciteit ondanks tekort aan vakmensen

Een andere ontwikkeling die maakbedrijven dwingt om te automatiseren, is het groot tekort aan geschoolde technici en operators. Ook dit kan niet op korte termijn worden opgelost. “Enkel door te automatiseren zullen we de vraag naar capaciteit op een slimme manier kunnen opvangen.”

RoboJob heeft sinds de start in 2007 meer dan 1.000 CNC-machines geautomatiseerd. Vaak CNC-machines die al operationeel waren en van uiteenlopende merken. Om aan de grote vraag van dit moment te voldoen, heeft RoboJob geïnvesteerd in de eigen toeleverketens om snelle levering van componenten en robots te verzekeren.

Pin It on Pinterest