ASML Cleanroon Assembly

Als de Nederlandse technologische industrie een productiviteitsgroei van 5% per jaar weet te halen, dan zijn er tegen 2030 geen extra medewerkers nodig terwijl de toegevoegde waarde kan verdubbelen. Komt de groei van de productiviteit echter tot stilstand, dan zullen er tegen die tijd 200.000 extra medewerkers nodig zijn, een onmogelijk opgave gelet gezien de krapte op de arbeidsmarkt.  Dat schrijft ING Research in een rapport over de technologische industrie.


Deze sector levert een alsmaar grotere bijdrage aan de Nederlandse economie. Met 150 miljard euro omzet was de technologische industrie in 2021 goed voor 4,8% van het bbp (in 2017 was dit nog 4,5%). De rest van de industrie zag het aandeel in het bbp slechts licht toenemen, van 5,7% in 2014 naar 6% vorig jaar. Gemiddeld is de toegevoegde waarde van de technologische industrie met 5% gegroeid sinds 2017.

Drie keer zo snelle groei als de economie als geheel

Verdubbeling toegevoegde waarde kan tegen 2030

Sinds 2017 is de groei versneld, méér zelfs dan ING Research eerder voor mogelijk hield. Het succes is mede te danken aan de productiviteitsgroei. Met 3,5% ligt deze meer dan 3 keer zo hoog als die van de Nederlandse economie als geheel. Een verdere verdubbeling van de omvang van de toegevoegde waarde tegen 2030 is niet onmogelijk, denken de analisten van ING Research. De EU-investeringen in een eigen chipsindustrie kunnen positief uitpakken voor de Nederlandse industrie. Ook de langdurige onderbrekingen in de aanvoerketens kunnen voor een positieve impuls zorgen. En als derde aanjager van verdere groei wijst het rapport op de snel stijgende loonkosten in Azië, wat de concurrentiepositie van de Nederlandse technologische industrie kan verbeteren. Het rapport concludeert dan ook dat een jaarlijkse groei met 4,4% om de omvang van de toegevoegde waarde tegen 2030 te verhogen tot 61 miljard euro, uitdagend maar realistisch is.

Groeiende personeelstekort vraagt om actie

Tienduizenden medewerkers of hoge productiviteitsgroei

Het knelpunt is het gebrek aan technische vakmensen. De verwachting is dat er in 2026 in de technologische industrie tussen de 15.000 tot 20.000 niet te vervullen vacatures voor technici zijn. Daarnaast zullen door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt ook voor de andere vacatures steeds moeilijker geschikte mensen te vinden zijn. Met name het tekort aan ICT-opgeleiden zal blijven toenemen. Via de inzet van slimme technologie moet de sector daarom de productiviteit per medewerkers vergroten. Als de sector erin slaagt om de productiviteit elk jaar met 5% op te voeren, zijn er helemaal geen nieuwe medewerkers nodig. Is er helemaal geen productiviteitsgroei, dan zijn er 200.000 extra medewerkers nodig over acht jaar.

Geautomatiseerde fabriek die zichzelf optimaliseert

Het ideaalbeeld dat de analisten in het rapport schetsen, is dat van een vergaande gedigitaliseerde en geconnecteerde fabriek, die 24/7 produceert zonder tussenkomst van operators. In het meest ideale scenario optimaliseert deze fabriek zichzelf met behulp van Kunstmatige Intelligentie. Concreet noemt het rapport verder de inzet van simulatie om efficiënter te engineeren en predictive maintenance om ongeplande machinestilstand zoveel mogelijk te vermijden. Voor dit alles is het nodig dat er meer en beter opgeleide vakkrachten komen, in de keten intensiever wordt samengewerkt en bedrijven investeren in R&D. De Nederlandse technologische industrie is juist sterk op het punt van samenwerken en onderscheidt zich daarmee van die in andere landen. Gert Jan Braam, ING Sectorbanker Industrie: “De technologische industrie heeft de afgelopen jaren een mooie groei laten zien. Maar het groeiende personeelstekort vraagt om actie wil de sector het huidige groeitempo vasthouden. Productiviteitsgroei is de belangrijkste driver voor verdere groei en verbetering van de internationale concurrentiepositie.”

ASML Cleanroon Assembly

Foto: de groei van de technlogische industrie is mede te danken aan het succes van ASML. Dat maakt ook een verdere groei mogelijk als de productiviteit toeneemt.

1 gedachte over “Alleen met hoge productiviteitsgroei houdt technologische industrie groeitempo vast

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest