Made-in-Europe.nu

Regionale hubs gaan mkb ondersteunen bij inzet digitale technieken

Naar analogie van de Smart Industries Hubs worden eind dit jaar in Nederland vijf European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) opgericht. Deze gaan de komende drie jaar zo’n 3.500 bedrijven ondersteunen bij de toepassing van digitale technieken, waaronder Kunstmatige Intelligentie en 3D printen. Vanuit verschillende potjes wordt € 30 miljoen in deze hubs geïnvesteerd.


Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft dit bekend gemaakt op het Smart Industry Jaarevent, samen met brancheorganisaties FME en Koninklijke Metaalunie, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Kamer van Koophandel en TNO. De bestaande regionale hubs worden voortgezet in de vijf European Digital Innovation Hubs.

Minister: extra stap om nationaal verder te kunnen groeien

Dichtbij en op schaal van mkb-maakbedrijven

Het doel is vooral om het mkb-maakbedrijf te ondersteunen om meer digitale technieken toe te passen.  ‘De EDIH’s zijn gericht op implementatie en toepassing, niet op ontwikkeling van digitale technologieën. Dat past beter bij mkb-maakbedrijven’, licht Rard Metz, programmamanager Smart Industry en Teqnow bij Koninklijke Metaalunie, toe. ‘Het is regionaal georganiseerd en daardoor dichtbij, op maat en schaal van en voor mkb-maakbedrijven. De regionale hubs gaan bedrijven helpen om digitale technologie in hun processen in te zetten, denk hierbij aan 3D printen, robotica, Kunstmatige Intelligentie maar ook cyber security. Het geld komt van de partners.

Vijf regionale EDIH’s

Het EDIH Noord Nederland richt zich onder andere op Smart Agri en Factory of the Future. EDIH-BOOST in Oost Nederland gaat \zich bezig houden met rototica en sensortechnologie en de toepassing van AI en cyber security in de maakindustrie. EDIH Zuid Nederland profileert zich met digitalisering en data delen in high tech toeleveringsketens en AV/VR voor complexe, gemengde toepassingen. Bij het hub in West-Nederland ligt het accent op XXL-schaal robotica, 3D printen, IoT, connectiviteit en cyber security in de maakindustrie. Tot slot gaat het hub in Noordwest Nederland zich bezig houden met Kunstmatige Intelligentie en High Performance Computing in alle sectoren.

Ook steun voor opzetten cloud-to-edge diensten

De ondersteuning voor de EDIH’s is onderdeel het nieuwe EU-programma Digital Europe waarvoor 7,5 miljard euro beschikbaar is in de periode 2021-2027. Naast deze cofinanciering voor het toepassen van digitale technologieën in de industrie en het mkb, stelt het ministerie van EZK ook financiering beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan het project gericht op het opzetten van een grootschalige en gebruiksvriendelijke EU-brede onlinemarkt voor zogenoemde cloud-to-edge-diensten. Cloud-to-edge is een digitale technologie gericht op databewerking en meer vloeiende datastromen. Een dergelijke markt zorgt voor toegankelijke en betrouwbare oplossingen om het verwerken van lokale data (edge) te verbeteren, voordat deze data centraal worden opgeslagen (cloud). De aandacht hierbij gaat onder andere uit naar de toepassing van Kunstmatige Intelligentie en cybersecurity.

Pin It on Pinterest