Deze Benchmark Verspanen 2022 schetst de status quo van deze bedrijven op een aantal essentiële terreinen, als vervolg op de Benchmark Verspanen 2017. Niet om er absolute kengetallen aan te koppelen, wel om bedrijven met behulp van cijfers inzicht te geven in wat er bij hun buurman gebeurt, zodat ze zichzelf daarmee kunnen vergelijken.

Benchmark Verspanen 2022


Het onderzoek is een initiatief van Koninklijke Metaalunie, die 5 brancheorganisaties kent waarvoor verspaning core business is, stichting OOM, de opleidings- en ontwikkelingsorganisatie voor de metaalbewerking, en het vakblad Made-in-Europe, dat zich specifiek richt op high end CNC-technologie en additive manufacturing. Eind 2021 en begin 2022 hebben zij verspanende bedrijven uit hun achterban benaderd met een online vragenlijst. Hun antwoorden op de 37 vragen zijn vervolgens getoetst in diepte interviews met bedrijven.

Ga direct naar de verschillende hoofdstukken

De deelnemers

Spindeluren en onbemande productie

Investeringen: het waarom hierachter

De toekomst (1) – Digitalisering: zijn de bedrijven er klaar voor?

De toekomst (2): circulair én meer

De arbeidsmarkt: vakmensen boeien en binden

Opleiding en scholing

Dit rapport vat de belangrijkste uitkomsten samen. Voor OOM bieden de uitkomsten aanknopingspunten om gericht activiteiten te ontwikkelen op het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers. Voor Koninklijke Metaalunie geven de cijfers inzicht in de thema’s die spelen en waar met het platform Teqnow accenten gelegd kunnen worden. En voor het vakblad Made-in-Europe geven de resultaten inzicht in de thema’s die de ondernemingen bezighouden en op welke vlakken méér aandacht gevraagd is. De uitkomsten moeten echter vooral ondernemers en hun medewerkers in deze sector inspireren. Want de veranderingen gaan zowel op technologisch, bedrijfseconomisch als sociaal vlak hard. Gezamenlijk met de brancheorganisaties zullen er oplossingen ontwikkeld moeten worden waarmee de sector kan inspelen op de veranderingen op het vlak van technologie, de markt alsook vakmanschap en medewerkers.   

Hier kun je de Benchmark Verspanen 2022 downloaden

2 gedachten over “De verspanende industrie: er is méér tussen spil- en bedrijfseconomisch rendement

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest