De investeringsbereidheid in de Nederlandse metaalindustrie is het afgelopen kwartaal afgenomen. Door alle onzekerheden verwacht de helft minder te gaan investeren. In het voorjaar lag dit percentage nog op ongeveer 33%. Dat blijkt uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie.


De peiling onder de Nederlandse metaalbedrijven laat zien dat deze last beginnen te krijgen van de forse prijsstijgingen en de onzekerheid over beschikbaarheid en levertijden van materialen. Het positieve sentiment is in het derde kwartaal volledig omgeslagen.

Bedrijven kunnen prijsstijgingen niet volledig doorberekenen en orderportefeuille zwakker

De economische parameters van de metaalindustrie verzwakken vergeleken met een half jaar geleden.

Hogere inkoopprijzen lijken door steeds minder bedrijven te kunnen worden doorbelast. Daarnaast zijn in het derde kwartaal zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderposities teruggelopen. De gemiddelde binnenlandse orderportefeuille in weken is eind september afgenomen ten opzichte van eind juni dit jaar, van gemiddeld 12,1 naar 9,7 weken. De verwachtingen van de orderpositie buitenland voor het vierde kwartaal zijn vergelijkbaar met die van een kwartaal geleden, 30% verwacht een afname, terwijl 20% een groei van de export verwacht, aldus de cijfers van Koninklijke Metaalunie.

Verdubbeling aantal bedrijven dat verliest maakt

De pijn zit voor de bedrijven onder andere in het feit dat steeds minder bedrijven de gestegen kosten volledig kunnen doorberekenen. 30% kan dit niet helemaal; 70% slaagt daarin in belangrijke mate. Als gevolg van het niet (volledig) kunnen doorberekenen van de hogere (inkoop)kosten en de afnemende orderpositie neemt het bedrijfsresultaat van het MKB-metaal in het derde kwartaal af. Terwijl bij maar 13% van de bedrijven het bedrijfsresultaat is toegenomen, nam dit bij 38% juist af. Over het verwachte bedrijfsresultaat voor het komende kwartaal hielden de optimisten en pessimisten elkaar het vorige kwartaal nog in evenwicht. Nu geeft 17% aan een beter resultaat in het vierde kwartaal te verwachten, terwijl 27% een slechter resultaat verwacht. Ook de winstgevendheid van het MKB-metaal neemt af. Het aantal bedrijven dat verlies maakt, is bijna verdubbeld ten opzichte van het vorige kwartaal, van 6% naar 11% van de bedrijven. Het aandeel bedrijven dat winst maakt is afgenomen van 77% naar 70%.

Investeringsverwachtingen lager

En dat werkt door in de investeringsplannen. De lange termijnverwachtingen worden onzeker. Dat heeft zijn invloed op de investeringsverwachtingen. Terwijl nog maar 13% van de deelnemers verwacht meer te gaan investeren in het machinepark, geeft de helft van hen aan dat de investeringen het komende halfjaar lager zullen liggen.

1 gedachte over “Investeringsbereidheid in de metaalindustrie neemt af

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest