Made-in-Europe.nu

Personeelstekort prioriteit nr 1 in de machine-industrie

Het personeelstekort is prioriteit nummer 1 in de industrie. Die conclusie trekt ING in de recente sector update over de industrie. Met name voor de hightech machine-industrie is dit de factor die de groei kan doen afzwakken.


De machinebouw is een van de weinige industriesectoren die in juli en augustus nog een productiviteitsgroei hebben gerealiseerd: 3 procent. Bijna tweederde van de industriële sectoren in Nederland hebben in die maanden de productie zien krimpen vergeleken met de maanden hiervoor. De machinebouw volgt daarmee het krachtige groeipad van de voorbije jaren, gemiddeld 5 procent per jaar.

Digitalisering cruciaal om productiviteitsgroei hoog te houden

Automatiseren en digitaliseren om het personeelstekort te compenseren.

Grootste belemmering voor groei

ING constateert op basis van interviews met ondernemers uit de industrie dat het zekerstellen van de levering van materialen en componenten niet langer de grootste zorg is. Prioriteit nummer 1 is op dit moment het aanpakken van het personeelstekort. Dat is, aldus ING, de grootste belemmering voor toekomstige groei. In een eerdere studie gaven de economen van de bank al aan dat digitalisering cruciaal is.

Ook in de Benchmark Verspanen 2022 snijden de deelnemers het tekort aan vakmensen aan. De helft van de deelnemers zegt meer te gaan automatiseren als reactie op het tekort. 56% wil het werk anders inrichten en 17% neemt bepaald werk niet meer aan. Hier kun je meer lezen over de Benchmark Verspanen 2022

Risico op domino-effect door sluiten bepaalde activiteiten

Daarnaast constateert ING in deze sector update dat de torenhoge energieprijzen forse impact hebben op de industrie. Het sluiten van activiteiten door onder andere Nyrstar en Aldel, is niet zonder risico’s. “Een domino-effect in de keten is daarom een aanzienlijk risico. Productiestops en -verschuivingen hebben op termijn een negatieve weerslag op de concurrentiepositie, economische groei én werkgelegenheid. En op nieuwe investeringen in Nederland. De industrie is internationaal actief en daarom is een gelijk -Europees- speelveld cruciaal voor het behoud van deze industrietak in Nederland”, aldus de sectorupdate

1 comment

Pin It on Pinterest