Made-in-Europe.nu

Precisiebeurs geeft totaalbeeld van cleanliness en koelsmeermiddelenbeheer

Cleanliness krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de metaalbewerking. En in het verlengde daarvan koelsmeermedia, het geautomatiseerd beheren van de koelsmeermiddelen én het loggen van data. Ook op de Precisiebeurs komt het onderwerp in de volle breedte aan bod.


Terecht, want niet alleen in de halfgeleiderindustrie, ook in de ruimtevaart en medische industrie wordt de lat alsmaar hoger gelegd als het cleanliness gaat. “En die eisen vragen om bewijzen, anders heb je een moeilijk verhaal”, zegt Freek Molkenboer van TNO. Hij is een van de experts die intensief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de VCN Richtlijn 12, de vorig jaar geïntroduceerde richtlijn die bedrijven een handvat moet aanreiken voor hoe om te gaan met cleanliness eisen van klanten. “We kunnen niet vertellen hoe je het moet doen, wel richtlijnen geven, ook hoe je moet meten.”

Cleanliness vergt met data aantonen dat het proces in orde is geweest

Cleanliness vergt meer dan een goede reinigingstechnologie. Onderschat niet de invloed van koelsmeermiddelen (foto: Petrofer)

Holistische visie op cleanliness

Verontreiniging beheersen is geen trucje aan het eind van het proces maar vergt een aanpak door de hele levensduur van een systeem. Vanaf design tot en met componentenproductie en assemblage en met data aantonen dat het proces voldoet aan de eisen. VDL ETG weet hier alles van. Samen met universiteiten en ASML is de hightech systeem supplier jarenlang bezig geweest met de ontwikkeling van een handlingunit voor de wafer in de chipmachine van ASML. Er is zelfs een model gebouwd om te voorspellen hoeveel deeltjes er ontstaan om op basis hiervan de juiste materialen te kiezen. Dit zal een van de voorbeelden zijn die VDL ETG zal presenteren in een lezing over het beheersen van vervuiling als enabler voor hightech applicaties (Kasper van den Broek, 17 november)

Grade 1 reinigen

Contamination control begint bij het design en materiaalkeuze. De verschillende oplossingen die daarna in de onderdelenproductie nodig zijn voor de hoogste reinigingsgraad, tonen meerdere exposanten tijden de Precisiebeurs. Tjerk Kaastra, directeur van Gibac Chemie, gaat bijvoorbeeld in op de uitdagingen van Grade 1 verspanen, de nieuwe, hoogste reinheidseis die ASML vorig jaar heeft geïntroduceerd in de nieuwe GSA. Dan moet het werkstuk ook moleculair schoon zijn; er mogen geen moleculen meer op het oppervlak zitten. Gibac Chemie benadert dit vanuit een totaalvisie op technische reinheid. Dit vergt meer dan een goede eindstap. Grade 1 vraagt om een gerichte aanpak gedurende het totale proces, inclusief verpakken, transport en de juiste keuze van koelsmeermiddelen en reinigingstechnieken.

Koelsmeermedia controleren en bijsturen

In de verspaning, waar de precisie componenten voor de hightech industrie worden geproduceerd, speelt koelsmeermiddel een belangrijke rol als het om cleanliness gaat. Niet alleen de keuze voor bepaalde media, bijvoorbeeld het nieuwe Aquaslide dat KSM eerder dit jaar naar de Beneluxmarkt heeft gebracht. Dit olievrij koelsmeermiddel onderscheidt zich van andere media doordat het geen moleculaire verontreinigingen (HIO-elementen) bevat. De laatste jaren krijgt dit steeds meer aandacht omdat maakbedrijven inzien dat de goede samenstelling van het koelsmeermiddel niet alleen effect heeft op de reinigbaarheid van de componenten, maar ook op het proces zelf. Productiviteit, betrouwbaarheid, standtijd van gereedschappen: het wordt allemaal beïnvloed door de juiste samenstelling van het koelsmeermiddel. Het Belgische Will-Fill (lezing Thomas Gielis, 17 november) zorgt met de nieuwe generatie niet alleen voor het analyseren en conditioneren van de emulsie, maar verzamelt ook data voor proces analyse en kwaliteitscontrole. Immers: met data aantonen hoe het proces verlopen is, hoort ook bij precisieverspanen.

Met de Fluidlynx brengt Mororex Industrie 4.0 naar koelsmeermiddelenbeheer.

Automatisch controleren

De invalshoeken voor het beheren van metaalbewerkingsvloeistoffen zijn verschillend. Recent zijn er meerdere aanbieders gekomen van quasi geautomatiseerde systemen, zoals Fluidlynx van het Zwitserse Motorex (bij Oude Reimer). Motorex wil met dit geautomatiseerd beheersysteem voor de koelsmeermedia het hoofdstuk vloeistoffenbeheer in de metaalindustrie digitaliseren en tegelijkertijd te optimaliseren. Samen met Karl Roll heeft Motorex de koelvloeistof en de reinigingsinstallatie verleden jaar laten certificeren voor Grade 2 reiniging.

Of juist bemand

Petrofer dealer 2-S zoekt met FLuid Service Management de oplossing voor de kleinere bedrijven juist in de samenwerking tussen CNC-operator en de specialisten van de leverancier van metaalbewerkingsvloeistoffen. Blijkt uit de wekelijkse controle met een refractometer door de operator dat de afwijking buiten de marges valt, komen de experts van 2-S in actie voor verder onderzoek. Daarnaast wordt elke maand in het lab een analyse van de vloeistof gemaakt die vergeleken wordt met de vingerafdruk van de originele vloeistof waarmee de machine is afgevuld.

De Precisiebeurs telt dit jaar 325 exposanten. De beurs en het lezingenprogramma vinden op 16 en 17 november plaats in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Meer informatie vind je hier

Pin It on Pinterest