Made-in-Europe.nu
acp

Gepulst droogijsstralen voor bewerken van kunststof en aluminium

Het Duitse acp heeft het quattroClean systeem voor droogijsstralen van werkstukken uitgebreid met een nieuwe dubbele ringnozzle die met ultrakorte pulsen werkt. Hiermee voorkomt men ijsvorming op het werkstuk en neemt de kinetische energie van de kooldioxide toe. Een nieuw toepassingsgebied is in het verspanen van kunststoffen en aluminium als alternatief voor koelsmeermiddel.

Reinigen met CO2 – droogijsstralen – wordt gebruikt voor zowel het verwijderen van partikels als filmische verontreiniging. Het nieuwe systeem van acp werkt met taktijden tot 20 milliseconden. De straal- en rusttijden kan men binnen deze 20 milliseconden onafhankelijk van elkaar instellen. Acp heeft voor dit systeem een speciaal ventiel ontwikkeld. Doordat het vloeibare reinigingsmedium, dat bij het uittreden uit de nozzle afkoelt tot ijs, gepulst wordt, is er minder nodig om hetzelfde reinigingseffect te krijgen. Ook het verbruik van perslucht daalt met 10 tot 15%.

Pulsen tot 20 milliseconden zorgen voor hogere kinetische energie

Een nieuwe toepassing is het koelen tijdens het verspaningsproces zelf.(Foto’s acp).

Ook afbramen met droogijs

Hier staat tegenover dat de kinetische energie die vrij komt hoger ligt dan bij het continue systeem. Hierdoor wordt het droogijs licht abrasief. Acp zegt dat dit tot nieuwe toepassingen van droogijsstralen leidt, zoals het verwijderen van lasparels en het verwijderen van verontreinigingen als gevolg van het opdrogen van koelsmeermiddel op een werkstuk. Dit is een toenemend probleem in bedrijven die voor hightech OEM’s werken en onbemand produceren, waardoor de stukken langere tijd in de cel blijven liggen zonder tussenreiniging. Daarnaast is de kinetische energie dusdanig dat kleine bramen aan bijvoorbeeld aluminium werkstukken drukgietstukken van zink verwijderd worden. Kunststoffen zoals PEEK en PPS kan men in één stap zowel reinigen als afbramen.

Alternatief voor koelsmeermiddel

Het Duitse bedrijf ziet ook nog een ander toepassing van het nieuwe droogijsstraal systeem: vervanging van koelsmeermiddel bij het frezen van kunststoffen en aluminium. De droogijskristallen vergroten het tijd-spaan volume, verminderen de gereedschapsslijtage en reduceren de verontreiniging van zowel het werkstuk als de machine. Het quattroClean systeem zorgt er in de verspaning eveneens voor dat de spanen droog en zuiver blijven. De werkstukken zelf kunnen direct verder verwerkt worden zonder dat er tussenreiniging nodig is.

Pin It on Pinterest