ASML kiest voor drie internationale ASTM normen waar metalen AM-onderdelen aan moeten voldoen. Door deze normen te verpakken in een GSA voor Additive Manufacturing wil de chipmachinefabrikant het aantal defecten terug brengen tot nul.


Dit hebben Radu Donose en Hessel Maalderink, die bij ASML het AM-team aansturen, hebben dit gezegd tijdens AM for Producton van Mikrocentrum. Op dit moment bouwt ASML meer dan 200 3D geprinte onderdelen in de machines, waarvan 90% met laser Powderbed Fusion technologie is gemaakt. Daar ligt momenteel dan ook de nadruk op bij de ontwikkeling van de GSA (General Standard for ASML) voor Additive Manufacturing.

Internationale standaarden moeten defecten tot nul terugdringen

Hessel Maalderink tijdens de presentatie op AM for Production.

Drie ASTM normen voor drie groepen onderdelen

In feite kiest ASML voor drie internationale standaarden. De ASTM 52920 norm geldt voor laag kritische onderdelen. De tweede norm, ASTM 52930, geldt voor meer complexe onderdelen. Hierbij vindt er een extra controle plaats van mechanische eigenschappen. Voor kritische onderdelen, zoals de AM-delen waar vloeistoffen of gassen door gaan, hanteert ASML de ASTM 52940 norm. Voor elk onderdeel moet de leverancier een zogenaamd manufacturingplan maken dat ASML moet goedkeuren. Is zo’n plan goedgekeurd en volgt een proof of quality voordat de productie start. Hierna ligt het proces vast.

In toekomst ook voor andere AM-processen

ASML is net begonnen bij de suppliers van AM onderdelen deze normen uit te rollen voor feedback. Hessel Maalderink zei tijdens AM for Production dat ASML de GSA wil uitbreiden naar andere AM-processen.

Meer over de presentatie van ASML tijdens AM for Production kun je lezen op 3D Print magazine

Pin It on Pinterest