De winstgevendheid van het MKB-metaal in Nederland staat onder druk. De tevredenheid die nog in het laatste kwartaal van 2022 merkbaar was, heeft in de eerste drie maanden van 2023 plaats gemaakt voor een fors lagere waardering. Nu geeft per saldo 19% van de ondernemers aan tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat, tegenover 55% aan het einde van het vorige kwartaal.


Een en ander blijkt uit de resultaten van de Economische Barometer MKB-Metaal van Koninklijke Metaalunie. Over het verwachte bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2023 is men positiever dan in het voorgaande halfjaar. 29% geeft aan een beter resultaat te verwachten, terwijl 13% een slechter resultaat verwacht. Wel lag de winstgevendheid in heel 2022 op een hoger niveau.

Maar ondernemers zijn positiever over de komende kwartalen

Krimp van de orderportefeuille

De Economische Barometer MKB-Metaal toont op meerdere punten een dubbel beeld. Zo is de binnenlandse orderpositie licht gekrompen, na een sterke toename in het laatste kwartaal van verleden jaar. Slechts bij 22% van de bedrijven groeit de orderpositie (was 35%); bij 25% is deze afgenomen (was 16%). Ook de buitenlandse orderportefeuille krimpt licht. Een kwart meldt een afname, slechts 16% zegt de orderportefeuille te zien groeien. De verwachtingen zijn echter positiever, zowel ten aanzien van de buitenlandse orders (31% rekent op groei van de orderportefeuille) als de binnenlands (25% verwacht een verbetering). Wel hebben de bedrijven wat betreft de binnenlandse orderportefeuille voor een week meer werk in voorraad: 12,1 weken  (was 11,2 weken).

Personeel: minder vast

Voor het eerst in tweeënhalfjaar hebben iets meer ondernemers in et MKB-metaal het afgelopen kwartaal minder vast-personeel in dienst ten opzichte van het kwartaal ervoor, dan ondernemers die aangeven juist meer vast-personeel te hebben. Bij 14% van de bedrijven werken meer mensen in vaste dienst dan een kwartaal eerder, terwijl dit bij 16% van de bedrijven juist minder is. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten gemiddeld voor 7% van het totale personeelsbestand aan vacatures openstaan. Het MKB-metaal verwacht nog geen driekwart van de openstaande vacatures de komende periode in te kunnen vullen.

Kosten doorberekenen en investeren

De bedrijven slagen er steeds beter in om hogere kosten door te berekenen. Aan het einde van het derde kwartaal gaf 30% van de bedrijven aan dat de doorgevoerde prijsverhogingen onvoldoende zijn om de hogere (inkoop)kosten te compenseren. In het vierde kwartaal van 2022 was dit nog 24% en in het eerste kwartaal van 2023 is dit aandeel gehalveerd ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, tot 14% van de deelnemers aan de barometer. Op de investeringsbereidheid heeft het geen grote impact. Per saldo antwoordt 16% negatief op de vraag of men meer of minder gaat investeren, precies in lijn met het langjarig gemiddelde. Alle cijfers vind je op de website van Koninklijke Meaalunie.

Pin It on Pinterest