Servitization

ECI Software Solutions en het cloudplatform voor machinebouwers IXON gaan samenwerken. Hiermee maken ze het voor machinebouwers gemakkelijker om in te spelen op het thema servitization en daarmee hun winstmarges te vergroten. Machinebouwers kunnen de stap maken naar proactieve service en krijgen de meldingen direct binnen in het ERP-systeem Ridder iQ.


IXON biedt een Industrieel IoT platform waarmee machinebouwers op een veilige, betrouwbare en toegankelijke manier in contact kunnen blijven met hun machines en klanten. Wereldwijd zijn er meer dan 50.000 machines van ruim 2.500 machinebouwers
aangesloten. 


Dankzij gestandaardiseerde koppeling komen machinemeldingen direct in ERP terecht


Servicemeldingen in Ridder iQ

De IXON technologie zorgt ervoor dat machinestoringen en
problemen geïdentificeerd worden voordat ze zich daadwerkelijk voordoen. Dankzij de gestandaardiseerde connectie tussen het IXON systeem en het ERP pakket Ridder iQ van ECI, krijgen machinebouwers deze geautomatiseerde servicemeldingen direct in hun ERP systeem. Hierdoor krijgen ze veel eerder inzicht in de noodzaak om onderhoud te verrichten aan apparaten. Zelfs nog voordat de eindklant dit opmerkt.


Service omarmen als verdienmodel

Gepland onderhoud maakt werkzaamheden voorspelbaar en helpt machinebouwers om service te omarmen als verdienmodel. Bovendien vermindert actief onderhoud de downtime
van machines, waardoor de eindklant winstgevender wordt. Laurens Verbree, Head of Sales bij ECI Software Solutions, zegt: “We zien bij onze klanten al langer de behoefte om anders met hun serviceverlening om te gaan. Ze willen er meer grip op krijgen in verband met hun planning en operationele capaciteit.” Dat vergemakkelijkt de stap naar servitization als verdienmodel.


IXON zoekt partnerships

Omdat de vraag na enkele realisaties toeneemt, heeft IXON de Rest.API veder verrijkt voor standaardisatie. Hierdoor kan de integratie met Ridder iQ snel gerealiseerd worden. Pieter van Lith, verantwoordelijk voor partnerships bij IXON: “Uit kennissessies met klanten bleek echter dat de uitdagingen ook breder liggen, bijvoorbeeld op strategisch of organisatorisch vlak. Om die reden gaat IXON de samenwerking aan met sterke partners met aanvullende specialismen.”


Pin It on Pinterest