De alsmaar hogere eisen aan cleanliness kunnen wel eens gevolgen gaan hebben voor de bestaande toeleverketens in de hightech industrie. Of moeten de OEM’s juist hun verleden loslaten en heel nieuwe designs gaan maken?


Een van de grote uitdagingen in de hightech industrie is het thema cleanliness. Dat was te merken bij een recent Techcafé van Mikrocentrum, waar twee OEM’s en twee toeleveranciers met elkaar in discussie gingen over het thema. Hans Krikhaar, president van DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) legde in zijn inleiding de vinger op de zere plek. Door de miniaturisatie wordt zelfs het kleinste deeltje een “rotsblok”. “Wat eerder kleine deeltjes waren, wordt in nanotechnologie een groot probleem.” Precies daarom komt de lat alsmaar hoger te liggen.


Gaan toeleveranciers alles in eigen huis doen? Heb je aparte productielijnen nodig?

Het Techcafé over cleanliness trok veel belangstelling.


Hele supply chain moet zich cleanliness aantrekken

ASML en Thermo Fisher hanteren hun eigen eisen als het om deeltjes- en moleculaire verontreinigingen gaat. Beiden geven aan dat samenwerking in de keten essentieel is. Voor ASML is dit een cascademodel richting de supply chain, legde Richard Bruls uit. ASML heeft de contacten met de grote toeleveranciers, maar uiteindelijk moet het door de hele supply chain worden opgepakt. Thermo Fisher stuurt de operations engineers naar de toeleveranciers om problemen samen op te lossen. Zij leren daar tevens van, zegt De Groot. “De toeleverketen heeft processen in huis waar wij geen weet van hebben. Operations engineers nemen die kennis mee. Samen met R&D wordt gekeken of producten anders gemaakt kunnen worden, zodat ze minder gevoelig zijn voor verontreiniging of makkelijker gereinigd kunnen worden.”


Integrale aanpak

Jarno van der Schoot van Wilting verwacht dat de eisen van ASML strikter worden. “Grade 0 of Grade half bestaat niet, dus zullen de eisen strenger worden.” Dit zal misschien gevolgen hebben voor de manier waarop de ketens momenteel georganiseerd zijn. Jarno van der Schoot tijdens het Techcafé: “Wij geloven dat we dan wellicht integraal, van materiaal kopen tot uitlevering, in eigen huis gaan doen. Anders kun je nooit de volgende stap zetten. Het gaat altijd ergens mis.” Dat geldt dan specifiek voor de Grade 1 en eventueel in de toekomst Grade 0 onderdelen. Een klein deel van het geheel dus. Wilting is onderdeel van Andra Tech Group. Deze groep heeft geïnvesteerd in een competence centre voor cleanliness met onder andere eigen RGA apparatuur. Toch begint cleanliness al eerder, zo stuurt Kasper van den Broek van VDL ETG de discussie in een andere richting als het onderwerp vlekken ter sprake komt. Hij zegt dat de oorzaak van vlekken vaak in het basismateriaal zit, bijvoorbeeld als dit niet juist gesmeed of gegoten is.

(artikel gaat onder de foto verder)

Lees in Solutions Magazine waarom LouwersHanique geïnvesteerd heeft in een reinigingssysteem van LPW en daarmee op termijn Grade 1 reiniging in eigen huis haalt

Silberhorn, dat op de Precisiebeurs een lezing heeft over high purity cleaning, presenteerde op parts2clean een nieuwe reinigingssysteem, MWS. Het is een modulair opgebouwd reinigingssysteem met één kamer en één, twee of drie tanks. Silberhorn heeft het systeem ontwikkeld als een plug and clean reinigingssysteem, ondanks dat het in veel opzichten aangepast kan worden aan de wensen van de klant. In Nederland vertegenwoordigt Encoma Silberhorn.


Aparte productielijnen of fabrieken?

Er speelt nog een ander aspect als het om technische reinigheid gaat, merkte Rients de Groot op. Thermo Fisher werkt met materialen die ASML absoluut niet wil, zoals koper. Tja, reageerde Richard Bruls, de een zegt links af en de ander rechtsaf. Hij snapt dat dit niet gemakkelijk is voor toeleveranciers. “Je moet slim omgaan met de lijnen. Zet ze in een andere ruimte.” Wilting doet dit. De toeleverancier gaat voor Thermo Fisher Scientific produceren. Er doet zich de kans voor deze productie in een afzonderlijke hal te gaan doen. Maar dan nog, zo benadrukte Jarno van der Schoot, kun je als toeleverancier niet al je processen specifiek op één sector afstemmen. Wilting levert ook aan aersoapce, medical en automotive. “Hou je processen voor je medewerkers zoveel mogelijk gelijk, zodat ze zo min mogelijk hoeven te switchen. De luchtvaart vraagt AS9100 en tracebility, automotive wil procescontrole en ASML wil dingen die onmogelijk zijn. We hebben geprobeerd alle drie op één manier te verpakken en dat is goed gelukt.”

OEM’s moeten verleden los laten en anders gaan ontwerpen


Anders ontwerpen

Kasper van den Broek van VDL ETG denkt dat er nog op een ander vlak winst te behalen valt: het ontwerp van de mechatronische systemen. De sector zit volgens hem nog vast aan het verleden, waarin technische reinheid minder kritisch was. Contamination control was toen fundamenteel minder belangrijk. “We zitten nu in een overgangsfase. We moeten de hightech systemen zo uitleggen dat we het aantal kritische onderdelen minimaliseren.” Slimme aanpak. Of toch niet? Richard Bruls van ASML stelt er vraagtekens bij. Je hebt altijd te maken met een historie; je kunt niet zomaar alles omgooien. “We kunnen geen revolutie ontketenen maar moeten dealen met de basis die er staat. Langzaam kunnen we dan bijsturen.”

Op 15 en 16 november is cleanliness een thema dat aan bod komt tijdens de Precisiebeurs in ’s Hertogenbosch.

Foto: de vier panelleden tijdens het Techcafé, van links naar rechts Kasper van den Broek, Rients de Groot, Maarten Roos (Mikrocentrum) Richard Bruls en Jarno van der Schoot.

Pin It on Pinterest