Bij reshoring van industriële activiteiten denk je al vlug aan productie die uit lage lonen landen lees China terug komt. Cijfers over de groei van de Amerikaanse industriebanen laten echter iets anders zien. Inclusief de banen door directe investeringen, haalt de Amerikaanse industrie veel banen weg uit West-Europa.


De Verenigde Staten stevenen af op een record banengroei door reshoring. Het Reshoring Initiative meldt in een rapport over de eerste helft van 2023 dat 108.351 reshoring banen die zijn aangekondigd. Daar komen nog eens 74.529 banen bij door directe buitenlandse investeringen. En die laatste komen voor 46% uit Europa.


Reshoring succes: Amerikaanse industrie creëert in ruim tien jaar bijna 2 miljoen banen


Groeiversnelling

De Amerikaanse industrie zit al enkele jaren in de lift, maar na een dip in 2019 stijgt het aantal nieuwe industriebanen door reshoring en directe buitenlandse investeringen hard. Van net geen 99.000 aangekondigde banen in 2019 naar een verwachte ruimte 365.000 banen dit jaar. Die komen er in 807 aangekondigde fabrieken. Cumulatief betekent dit dat de VS 40% van het verlies aan banen in de industrie heeft goedgemaakt sinds 2010. Concreet zijn dit 2 miljoen banen.


Totale kostprijs steeds meer op gelijk niveau

Waarom halen bedrijven productie terug naar de VS? Ongeveer 60% van de bedrijven had oorspronkelijk beslist om te offshoren op basis van een vergelijking van loontarieven, FOB-prijzen (Free On Board) of de totale kosten van de fabrieksvloer tot bij de koper. Nu ze meer inzicht krijgen in allerlei factoren, ontdekken ze dat 20 tot 30% van de producten die de VS nu nog importeert uit China, voor dezelfde prijs of goedkoper in eigen land ingekocht kunnen worden. Een verbeterde versie van de TCO calculator (total cost of ownerships) van het Reshoring Initiative brengt dit percentage in 2024 waarschijnlijk op meer dan 50%. In deze nieuwe berekening worden de kosten van geopolitieke risico’s meegerekend.


Verzekering voor geopolitieke risico’s

Gevraagd naar waarom bedrijven hun productie verplaatsen naar de VS, staat met stip op 1 de incentives van de overheden. Daarna noemen bedrijven het ecosysteem (goede lokale toeleverketens) en als derde dat ze dichterbij de afzetmarkt willen zitten. Hoewel het Reshoring Initiative schermt met het argument dat bedrijven supply chain risico’s afdekken, noemen bedrijven zelf die pas als zesde argument. De samenstellers verwachten dat het indekken tegen geopolitieke risico’s komende tijd snel in deze ranglijst zal stijgen omdat men deze factor was sinds kort meeneemt in het onderzoek.

Sectoren die het goed doen, mede door Bidonomics (de stimuleringsprogramma van de regering Biden) zijn elektronica, elektrische apparaten, computers, chemie en transportmiddelen. Machinebouw staat op de 5e plek, goed voor 3% van de nieuwe industriebanen. En metaalbewerking staat op de 11e plek. 79% van alle aangekondigde banen zitten in de hightech industrie; 14% in midtech.

Worden banen vanuit Europa naar de VS verplaatst?


China pas op 4e plaats van landen waar banen vandaan komen

Opvallend in het rapport is de analyse waar de banen vandaan komen. Bij reshoring en directe buitenlandse investeringen komen de banen met name uit Korea (17%), het Verenigd Koninkrijk (15%, Duitsland (11%) en pas op de vierde plek China (9%).  Kijkt men enkel naar banen door directe investeringen, dan komt 46% daarvan uit West Europa en nog maar 37% uit Azië. 2% van de banen komt uit Oost-Europese landen. Bij pure reshoring komt een op de drie banen uit Azië; West-Europa staat op de tweede plek. Meer dan de helft van de aangekondigde banen komt terecht in nieuwe fabrieken in het Zuiden van de VS.


Pin It on Pinterest