Parts2Clean slaat een jaartje over. Voortaan vindt de reinigingsbeurs voor maakdelen in een tweejaarlijkse cyclus plaats. Daarmee komt de beursorganisatie tegemoet aan een wens van de exposanten.


“We hebben de beslissing om parts2clean om te schakelen naar een tweejaarlijkse cyclus zeer intensief besproken met de exposerende bedrijven en onze partners”, zegt Christoph Nowak, projectmanager van parts2clean bij Deutsche Messe. De beslissing moet bijdragen aan het verder uitbouwen van de beurs en het versterken van parts2clean als merk.

Internationale vakbeurs voor onderdelenreiniging geeft gehoor aan wens exposanten

Exposanten zoals Ecoclean juichen de beslissing om naar een tweejaarlijkse cyclus te gaan toe.


Beslissing na record editie

Afgelopen najaar, toen parts2clean de 10e editie vierde, klonken onder exposanten al geluiden om de beurs nog maar eens in de twee jaar te organiseren. Die mening hebben ze nu duidelijk laten doorklinken in een enquête onder de exposanten. Reden om naar een tweejaarlijkse beurs te gaan is dat dit beter overeenkomt met de innovatiecyclus. Ook noemt de organisatie het veranderd reisgedrag van bezoekers, wat interessant is want de editie 2023 trok juist een record aantal bezoekers. De ruim 150 exposanten konden toen meer dan 3.000 bezoekers verwelkomen. Christoph Nowak zegt overtuigd te zijn dat deze beslissing de beurs op termijn zal versterken en dat het zal lukken om het hoge niveau van het evenement te behouden.


Veranderend reisgedrag

Ook het Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) juicht de beslissing toe: “De overgang naar een tweejaarlijkse cyclus is een reactie op veranderingen in reizen en zakelijke gewoonten. Dit zal de beurs versterken als een ontmoetingsplaats voor de onderdelenreinigingsindustrie voor alle relevante onderwerpen en innovaties”, zegt Michael Flämmich, lid van de Raad van Bestuur van FiT. Ulrike Kunz (SureTec), woordvoerder namens de exposantenraad, verwacht dat de beurs voortaan een constant breed aanbod voor de bezoekers zal brengen. Nu kozen sommige exposanten zelf al om om het jaar een editie over te slaan. Voor de bezoekers is dit beter.


Lees in Solutions Magazine het artikel over de laatste editie van parts2clean die als thema High Purity Cleaning had


Kans om internationale beurzen te bezoeken

Twee grote exposanten, Ecoclean en LPW Reinigungssysteme, zijn eveneens blij met de verandering. Ze zien hierdoor kansen  om ook buiten Duitsland aan clean evenementen deel te nemen. Gerhard Koblenzer (Managing Director/CEO LPW Reinigungssysteme GmbH): “Het geeft ons de mogelijkheid om onze aanwezigheid op andere internationale beurzen af te wisselen om recht te doen aan de snel veranderende markten. ” Ook Rainer Straub, Vice President Sals & Service bij Ecoclean, wijst op de noodzaak van deze grote spelers om landspecifieke  marketing- en beursstrategieën te ontwikkelen omdat ze internationaal opereren. “Om hier aan recht te doen, verwelkomen we de tweejaarlijkse cyclus.”

De volgende editie van parts2clean staat gepland van 7 tot en met 9 oktober 2025 in het Stuttgart Exhibition Centre.

Foto: afgelopen jaar trok de presentatie over cleanliness door ASML op parts2clean veel belangstelling.

Pin It on Pinterest