RoboJob Wall

De CNC-freesmachines verdwijnen achter de muur als het aan RoboJob ligt. De automatiseerder heeft bij de Grand Opening van het nieuwe pand de RoboJob Wall gepresenteerd. Dit is een volledig nieuw, single- en multibatch automatiseringsconcept voor verspanende bedrijven dat klaar is voor 24/7 productie van frees- en draaidelen, de Fabriek van de Toekomst. Achter de RoboJob Wall gaat een tot 6 meter hoog, modulair uit te breiden geavanceerd opslagsysteem schuil waarin RoboJob gepatenteerde technologie gebruikt.


RoboJob is begin dit jaar verhuisd naar een heel nieuw pand, gericht op de verdere groei. In de nieuwbouw kunnen jaarlijks tot 600 robotsystemen gebouwd worden. De redenen om als CNC-bedrijf te automatiseren zijn in wezen niet veranderd sinds RoboJob in 2010 het eerste automatiseringsproduct op de markt bracht, de Turn-Assist. Helmut De Roovere, mede-oprichter en CEO: “Dezelfde parameters waarom we met RoboJob zijn gestart, gelden nog steeds.”

Helemaal onderaan dit artikel vind je een animatie van de Wall.

De nieuwbouw van RoboJob werd officieel geopend door Luc De Ceuster, mede-oprichter, en Jan Moons, burgemeester van Heist-op-den-Berg. “Het is inspirerend te zien hoe deze ondernemers hun dromen realiseren en welke positieve impact dit heeft op de gemeenschap”, zegt Moons.


Automatisering organiseert het werk zo dat de work-life balance voor jonge mensen gezond blijft

Automatisering maakt sector aantrekkelijk

Hij heeft het dan over de alsmaar stijgende loonkosten en wellicht nog meer over de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever voor jonge mensen. “We moeten onze fabrieken aantrekkelijker maken voor jongeren. Dat lukt niet als we de flexibiliteit die de supply chains van de fabrieken vergen, van de jonge medewerkers verlangen.” Helmut De Roovere denkt dat de verspanende industrie in de basis een aantrekkelijke werkgever is voor jongeren, maar dan moet er wel een gezonde work-life balance zijn. Dat lukt niet als je regelmatig moet overwerken of plots in twee ploegen moet werken omdat de markt veel componenten vraagt. “Met automatisering organiseer je het werk zodat ze normaal kunnen werken.”


RoboJob Wall: modulair opslag systeem

De RoboJob Wall is de volgende stap in automatisering, bedoeld voor bedrijven die hun processen al hebben afgestemd op manarm werken maar nog een stap verder willen gaan. “Dit is het volgend hoofdstuk in het verhaal van RoboJob,” zo zei Frederik Amerijckx, Application Manager en Channel Manager bij RoboJob. Het storage concept is volledig modulair opgebouwd uit modules van 1 meter breed, tot 6 meter hoog. Daarmee kan men zelf de beschikbare ruimte stap voor stap volbouwen. Het systeem groeit met het bedrijf mee. Ook qua hoogte van de ruimtes  is men vrij. De CNC-machines staan achter de Wall en worden door robots beladen die enkel de stukken, materialen of gereedschappen en opspanmiddelen van een tray af hoeven te nemen en in de machine te plaatsen.


Gepatenteerd pick- and place systeem in RoboJob Wall


Geen rails over de vloer

De innovatieve zit in een gepatenteerd takelsysteem dat de pallets met daarop trays met materiaal, opspanmiddelen, gereedschappen of afgewerkte werkstukken, zowel verticaal als horizontaal kan verplaatsen. Het laadvermogen is 660 kilogram. Doordat dit pick and place systeem helemaal bovenin de RoboJob Wall horizontaal beweegt, kan elke locatie in het opslagsysteem benut worden zonder dat er op de vloer een track nodig is. De bevoorrading kan ofwel manueel gebeuren aan de voorzijde of via AMR’s die via een doorgang doorrijden tot een plek waar het takelsysteem de tray kan oppakken. Afhankelijk van het aantal CNC-machines en de totale lengte van de Wall, kan men meerdere doorgangen maken, zodat medewerkers veilig naar een machine cel kunnen lopen.


Centraal magazijn voor alle machines

De Wall functioneert als een centraal magazijn voor de CNC-machines. Eigenlijk is het systeem een combinatie van meerdere Towers met een nieuw opslagsysteem en de gepatenteerde pick- and place unit, aldus Frederik Amerijckx. De RoboJob Wall wordt aangestuurd vanuit een centrale cockpit waarin de operator een digital twin van het systeem heeft.


Meer dan 1700 installaties

Helmut De Roovere merkte in zijn toespraak tijdens de Grand Opening op dat het nieuwe pand (5.000 vierkante meter groot) en de RoboJob Wall symbool staan voor de aanpak van RoboJob. “We zoeken de beste oplossingen.” Het nieuwe pand zorgt voor een verdrievoudiging van de productiecapaciteit. Tot nog toe heeft RoboJob 1747 robotsystemen geïnstalleerd in meer dan 30 landen. “Om je bedrijf structureel flexibel te maken, met veel minder stress kunnen inspelen op de sterke schommelingen van een moderne Supply Chain, de nationale- en internationale concurrentie het hoofd te bieden, je werkomgeving aantrekkelijker te maken, en de ‘race to the bottom’ te keren dien je in nu te automatiseren”, aldus de CEO van RoboJob.  

In de september editie van  Solutions Magazine kun je een uitgebreider artikel over de RoboJob Wall lezen en de visie van het Belgische bedrijf op automatisering.

Pin It on Pinterest