Komflex

Ondanks een lagere omzet en prijsdruk in met name de Chinese markt, blijft Plansee Group, het moederconcern van Ceratizit, optimistisch. Het hardmetaalconcern heeft vooral vertrouwen in nieuwe producten en nieuwe toepassingen voor Wolfraam en Molybdeen. De concurrentiekracht van Europa als vestigingslocatie voor industrie verslechtert echter.


Ook het moederbedrijf van Ceratizit, Plansee Group, merkt de tegenwind in de wereldwijde maakindustrie. Vooral doordat de vraag in zowel China als Europa stagneerde, daalde in het boekjaar 2023/24 de omzet 3% tot € 2,28 miljard. Ook het volume nam af. Dat wijt de groep aan de veranderde productmix: minder volume producten meer gereedschappen met een hogere toegevoegde waarde. Dat blijkt onder andere uit de teruglopende afzet in de machinebouw en automobielindustrie; tegenover een hogere afzet in de lucht- en ruimtevaart. Ook het aandeel in bepaalde segmenten van de halfgeleiderindustrie is gestegen. Hoewel de hogere kosten grotendeels gecompenseerd konden worden, voelt het bedrijf een hoge prijsdruk in China. Blijkbaar wil men daar minder snel meer betalen.

Optimisme ondanks lagere omzet en prijsdruk in gebroken boekjaar

Bestuursvoorzitter Karlheinz Wex van Plansee Group (foto Plansee)


Wolfraam en Molybdeen

Karlheinz Wex, CEO, heeft twee redenen waarom hij optimistisch is over de toekomst van het concern, dat in de hardmetaal business volledig verticaal geïntegreerd is. De eerste reden is dat de groep alle belangrijke regio’s in de wereld aanwezig is en hierdoor een goede uitgangspositie heeft in de deglobalisering die volgens Wex gaande is. Daarnaast concentreert het bedrijf zich in alle regio’s op het vinden van nieuwe toepassingen voor Molybdeen en Wolfraam. “Vaak aan de grenzen van wat fysisch maakbaar is”, zegt Karlheinz Wex. Tijdens Manufacturing Technology Conference van ASML, Thermo Fisher en Mikrocentrum liet Plansee Group onder andere het 3D printen met molybdeen zien. Die technologie ontwikkelt het momenteel. De derde reden voor het optimisme is dat afgelopen boekjaar 38% van de concernomzet kwam van producten die korter dan vijf jaar op de markt zijn. Daarmee is het eigen doel van 40% bijna bereikt. Volgens Wex is dit een goede graadmeter. Tot die nieuwe producten behoren onder andere gereedschappen voor de vliegtuigbouw en componenten voor de halfgeleiderindustrie en energie overdracht.

Plansee Group werkt onder meer aan het 3D printen met molybdeen.


Versterking van gereedschapsactiviteiten

Met de overname van twee bedrijven in China respectievelijk de VS heeft de groep de positie in de gereedschappen industrie versterkt. In de VS heeft Ceratizit Xceliron Corp. overgenomen. Het Amerikaanse bedrijf maakt speciale gereedschappen van volhardmetaal voor de lucht- en ruimtevaart en de auto-industrie. Via de joint venture CB-Ceratizit werd 70 procent van de aandelen in Changzhou CW Toolmaker Inc. in China verworven. Het particuliere bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van hardmetalen snijgereedschappen voor de elektronica-industrie en een reeks andere industrieën.


Positie Europa voor de industrie verslechtert

De raad van bestuur van de Plansee Groep verwacht dat de economische omstandigheden in het lopende boekjaar grotendeels ongewijzigd zullen blijven. De onzekerheid, veroorzaakt door de aanhoudende geopolitieke conflicten, zal het consumentengedrag en de investeringsactiviteit blijven beïnvloeden. Bovendien wordt een daling van het concurrentievermogen van de Europese locaties vastgesteld als gevolg van de aanhoudend hoge energie-, personeels- en bureaucratische kosten. Op veel locaties is er nog steeds een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Hoewel de Chinese markten naar verwachting niet snel zullen herstellen, verwacht Karlheinz Wex tegen het einde van het jaar een licht herstel van de wereldeconomie. Naast de halfgeleiderindustrie zou vooral de vliegtuigbouw weer voor groei kunnen zorgen.


Sustainability

In het voorbije boekjaar heeft Plansee Group 90% gerecycleerd wolfraam ingezet in de productie.De CO2 voetafdruk werd teruggebracht tot 305000 ton CO2 emissie. Het aan deel stroom uit hernieuwbare bronnen bedraagt inmiddels 92%. Komende jaren wil de groep op eigen kracht klimaatneutraal worden. Daartoe bouwt het onder andere een elektrolyse installatie om waterstof te recyclen.

Pin It on Pinterest