Voorzitters verspaningsbranches Koninklijke Metaalunie kijken positief naar 2024


Het gaat eigenlijk best goed met de verspanende industrie in Nederland, ondanks gebrek aan vakmensen, gestegen materiaal- en energieprijzen en stroperige procedures. Het werk van al die vakmensen mag echter best meer gewaardeerd worden, vinden de voorzitters van de vier verspanende brancheverenigingen van Koninklijke Metaalunie. En overheid en ketenpartners moeten niet altijd tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen.

Waar is het verdienvermogen? Al met al dus geen reden om te klagen. En toch knaagt er iets aan de voormannen van de vier brancheverenigingen van Koninklijke Metaalunie. Dat heeft veel te maken met het gevoel dat ze als ondernemer niet meer gehoord worden door de politiek. Arno Wendrich snapt de discussie over het milieu en stikstof, maar vindt dat de Nederlandse politiek is weggegleden van het verdienvermogen van de BV Nederland. “Als besluiteloosheid en alles dicht polderen ertoe leiden dat het verdienvermogen kleiner wordt, hebben we een probleem in Nederland.” Er komt te veel en in een te hoog tempo regelgeving op de maakindustrie af. Bijvoorbeeld de registratie van milieumaatregelen die bedrijven opgelegd wordt. Je hebt er de tijd niet voor om alles in te vullen en alles bij te houden voor de volgende vragenlijst, foetert hij. “Ze willen te snel. En de koers is niet altijd duidelijk, die verandert nog wel eens.” En dan de stroperigheid waarmee alles tegenwoordig gaat.

Samenvatting:

  1. Bezorgdheid bestaat over het gebrek aan erkenning voor ondernemers in de politiek en de snel veranderende regelgeving die de maakindustrie belemmert.
  2. De energietransitie en milieuregelgeving vormen uitdagingen voor de maakindustrie, met beperkte stroomcapaciteit en belemmeringen voor duurzaamheid.
  3. Europese regelgeving dwingt mkb-maakbedrijven om hun impact op samenleving en klimaat te rapporteren, wat extra tijd en geld kost.
  4. Samenwerking tussen brancheverenigingen is gericht op het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen, waaronder het aantrekken van jongeren voor vakopleidingen.
  5. Discussiepunten zijn onder meer de effecten van een kortere werkweek en de problemen rondom het verdienmodel van verspanende bedrijven, zoals te lage uurprijzen.
  6. Er wordt gekeken naar verdere automatisering als oplossing voor het tekort aan vakmensen en de uitdagingen met uurprijzen, maar er zijn ook zorgen over over-automatisering en behoud van vakmanschap in de industrie

    Lees het hele interview in Solutions Magazine

Pin It on Pinterest