GKN Aerospace gaat de vestiging van Fokker Landing Gear in Helmond sluiten en overhevelen naar de locatie in Papendrecht. Ook de fabriek in Hoogerheide gaat dicht. GKN Aerospace wil alle activiteiten concentreren op de vernieuwde locaties in Papendracht en Hoogeveen. De gemeente Papendrecht betaalt miljoenen euro’s mee aan de voorgenomen verhuizing. De vakbonden verzetten zich tegen het plan omdat de werkgever niet het sociaal plan eerbiedigt.


In totaal zouden meer dan 1.000 medewerkers van GKN Aerospace naar een andere plek worden overgeplaatst als de plannen realiteit worden. Daarvan komen er zo’n 350 van de locatie in Helmond, waar het vroegere Fokker Landing Gear een van de hightech spelers in de verspaning is. Deze locatie zou naar verluidt nog dit jaar dicht gaan. De fabriek in Hoogerheide, waar bekabeling wordt geproduceerd, is dan volgend jaar aan de beurt.

Gemeente Papendrecht legt miljoenen op tafel voor extra banen in de regio, van elders dus

Fokker Landing Gear
Nederlands tintje op de EMO jaren geleden: een landingsgestel van Fokker Landing Gear bewerkt op een Heller machine.

Gemeente Papendrecht betaalt mee

Eind verleden jaar bereikten de gemeente Papendrecht en GKN Aerospace / Fokker overeenstemming over investeren in de locatie Slobbengors in Papendrecht. De hoeveelheid werk is op deze locatie onder druk komen te staan vanwege de afname van het vliegverkeer door de coronacrisis. Om het bedrijf aan de gemeente te binden, heeft de gemeente Papendrecht toegezegd te participeren via een investering van maximaal € 16 miljoen, waarvan € 12 miljoen een lening betreft.

Overeenkomst net beklonken

Dit geld wordt als kapitaal cq lening verstrekt aan de gemeenschappelijke CV van de gemeente en GKN Aerospace, die de bestaande hal in Papendrecht verhuurt en nieuwe hallen gaat oprichten. De gemeenteraad heeft daar begin november mee ingestemd. GKN Aerospace beloofde de werkgelegenheid in Papendrecht in stand te houden en zelfs voor 500 tot ruim 800 nieuwe banen te zorgen. Medio januari van dit jaar hebben de gemeente en GKN Aerospace de overeenkomst getekend waarin de samenwerking voor komende jaren bevestigd wordt.

Banen komen van elders in het land

De extra banen in Papendrecht komen van de locaties in Helmond en Hoogerheide die dicht gaan. Volgens GKN Aerospace gaan er geen banen verloren; ze worden verplaatst. Niemand die meegaat wordt boventallig. Precies hier wringt voor de Vakbond De Unie de schoen: op de website schrijft de vakbond dat in de Wet op de Ondernemingsraden de sluiting van een locatie wordt gezien als een reorganisatie. En dus valt deze onder het sociaal plan. De Unie pleit ervoor dat medewerkers die het uur extra reistijd voor lief nemen en mee willen gaan, recht hebben op een aanvullend sociaal plan. Volgens de vakbond is het aanbod van GKN Fokker aanmerkelijk nadeliger. Op 24 maart organiseert de vakbond een online ledenvergadering over de kwestie. Ook FNV Metaal en CNV Vakmensen staan lijnrecht tegenover de mening van de werkgever.  CNV Vakmensen, bestuurder Arthur Bot: “Het is jammer dat Fokker zich nu ineens bedient van een paar juridische slimmigheidjes en het bestaande sociaal plan niet wil toepassen om zo hun eigen werknemers goedkoper te reorganiseren. Het zal voor betrokken werknemers niet worden ervaren als een warme douche”.

Pin It on Pinterest