In het tweede kwartaal is de elektrotechnische- en machine – industrie de witte raaf in de Nederlandse economie. De sector groeide met 13,7% waar de totale Nederlandse industrie de omzet met 7,5% zag afnemen. Op brancheniveau deden de reparatie- en onderhoudsbedrijven het nog beter (+21,6%), net als de machine- en apparatenindustrie (+18,7%).


Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in het afgelopen kwartaal. Hiermee wordt een periode van twee jaar omzetgroei afgebroken. Acht kwartalen na elkaar groeide de omzet van de Nederlandse industrie, zij het sinds begin 2022 in een steeds lager tempo.

Na acht kwartalen slaat de trend in de omzet van de Nederlandse industrie om in een krimp.


Flinke kappen voor chemische industrie

Het beeld wordt erg vertekend door de 28,5% lagere omzet in de chemie- en raffinaderijen. Dit is een beeld dat ook in andere West-Europese landen, zoals Duitsland en België te zien is. De Europese chemische industrie heeft een flinke klap gekregen van de forse hogere energieprijzen en nog steeds liggen fabrieken stil omdat het kostentechnisch goedkoper is buiten Europa te produceren. De metaalindustrie doet het met een min van 9% relatief beter, alhoewel vorige week uit de cijfers van Koninklijke Metaalunie bleek dat ook de metaalbewerkende industrie minder tevreden is met de omzetontwikkeling.


Machinepark langer operationeel houden

Deze sector wordt nog gestut door de goede gang van zaken in de machine- en apparatenbouw en de onderhoudsbedrijven. Deze laatste sector groeide hard met 21,6%, wat er op kan duiden dat bedrijven investeringen uitstellen en in plaats daarvan hun huidige machinepark langer operationeel willen houden. Ook de vooruitzichten bij de ondernemers zijn verslechterd. Vorig jaar in het tweede kwartaal dacht nog 7% dat het weer beter zou gaan qua omzetontwikkeling; afgelopen kwartaal ligt dit cijfer op slechts 0,5%.

Bron: CBS

Later deze week komt het CBS met cijfers over de regionale economische groei. Benieuwd hoe Brainportregio hieruit komt. Ook worden dan cijfers bekend gemaakt over de investeringen.


Pin It on Pinterest