Annelies Visser

Annelies Visser, oprichter van Topfabriek, heeft een interessante visie op het verbeteren van de output in de maakindustrie. In haar boek “Moeiteloos meer Output” legt ze uit waarom het belangrijk is om niet alleen naar de oppervlakte, maar ook naar de onderstroom te kijken.


Leidinggevenden in de maakindustrie richten zich vaak op de directe oorzaken van problemen, maar volgens Visser is dit een beperkte benadering. Symptoomproblemen onthullen vaak diepere disharmonie in de organisatie. Door hierop te focussen, kan de output aanzienlijk verbeteren. “Zolang je als leider gericht bent op oorzaken en oplossingen, kom je er niet. Dat beperkt namelijk je blikveld. De symptoomproblemen vertellen iets over de disharmonie in de organisatie. Kom je daar bij uit, dan zie je de output enorm verbeteren.”


30% minder machinestilstand

Een voorbeeld van haar expertise is te vinden bij voestalpine, waar ze als Improvement Manager werkte. Ze verminderde de stilstand van perslijnen met maar liefst 30%, ondanks aanvankelijke vermoedens van verouderde machines en budgetbeperkingen. Haar aanpak omvatte samenwerking met productiemedewerkers en de technische dienst.

Iets anders aan de hand

Een voorbeeld dat ze in veel fabrieken ziet: medewerkers klagen over de communicatie. De directie gaat ermee aan de slag; er komen maandagochtendsessies met medewerkers. Maar die blijven ontevreden en de directie vindt dat ze blijven zeuren. “De klacht over slechte communicatie is een signaal dat iets heel anders aandacht vraagt, bijvoorbeeld onduidelijke hiërarchie; oudere medewerkers die zich onvoldoende erkend voelen omdat de jongere collega’s meer gewaardeerd worden.”  

Lees in Solutions Magazine het hele interview met Annelies Visser

Pin It on Pinterest