Mitutoyo ruwheidsmeting

Branchevereniging Dutch Precision Technology organiseert in januari 2015 een DPT-workshop over oppervlakteruwheden van verspaande producten, de effecten van nieuwe REACH- en GHS-wetgeving en het belang van aandacht voor koel- en smeermiddelen in de verspaning. Ook niet-DTP-leden kunnen deelnemen.

Ruwheid is hartslag van het werkstuk

“Ruwheid is als een vrouw: gecompliceerd, maar als je haar goed kent, heb je een goed huwelijk.” Zo drukte Patrick Pieteraerents, applicatie-engineer bij Mitutoyo, het eerder dit jaar bij het jubileum van Seco Tools uit. Toen hield de meetspecialist een inleiding over ruwheidswaarden en –metingen. In januari kunnen verspanende toeleveranciers meer te weten komen over dit aspect van de verspaning tijdens den workshop, georganiseerd door Dutch Precision Technology. Naast meten staat de impact van Reach-wetgeving op koelsmeermiddelen p de agenda. DPT oprganiseert de workshop samen met Mitutoyo, 2-S en Van den Akker.

 

Foute ruwheid geen maattolerantie
Patrick Pieteraerents noemt de ruwheid de hartslag van het werkstuk. De ruwheid bepaalt 85 procent van de kwaliteit van het werkstuk. “Als je de ruwheid niet haalt, dan haal je de maatvoering evenmin.” De fouten die gemaakt worden kunnen groot zijn, weet hij uit ervaring. Begrippen als Ra en Rz-waarde worden nogal eens door elkaar gehaald. Maar je hebt ook nog te maken met Rq- en Rt- waarden voor bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld als een product lekdicht moet zijn. Mitutoyo gaat tijdens de workshop niet alleen op ruwheidsmetingen in, ook op hoe je gebruik kunt maken van tolerantie-informatie uit de CAD-file zonder toe te geven op de eigen meetstrategie. Nu levertijden onder druk staan en kwaliteitseisen omhoog gaan, is tijdwinst in het meetproces belangrijk geworden. Tijdens de workshop wordt ingegaan op zaken als hoe op een consistente manier de ruwheid meten, welke ruwheidswaarden moeten op een rekening staan en hoe stel je een oppervlakteruwheidsmeter in.

 

REACH- en GHS-wetgeving
Het tweede onderwerp van de workshop is het effect van de voortschrijdende REACH-wetgeving op de koel- en smeermiddelen. In 2015 verandert er een en ander in de wetgeving, ook in de etikettering. Deze veranderingen hebben nogal wat gevolgen voor onder andere de veiligheidsbladen. Verder worden emulsies in snel tempo boorzuurvrij en formaldehydevrij. Welk effect heeft dat? Daarnaast zal 2S- schetsen welke betekenis een en ander heeft voor de chemicaliën en oliën die de verspanende industrie gebruikt.

 

Belang koelsmeermiddelen management
Dirk van den Akker ten slotte zal het belang laten zien van kwaliteitscontrole bij vloeistoffen en het zorgvuldig hiermee omgaan, waaronder het reinigen van de machine. Dat heeft niet alleen effect op de werkomgeving, ook op de kwaliteit van de werkstukken die je verspaant en op bijvoorbeeld de standtijd van een gereedschap. “Te lang doordraaien met koelsmeermiddelen betekent uiteindelijk vaak hogere kosten, alleen al door de extra nabehandeling van de stukken die nodig is”, zegt Van den Akker. Ook financieel kost het niet op tijd verversen uiteindelijk meer dan wanneer je je aan de regels houdt. En tot slot: achterstallig onderhoud aan het koelsmeersysteem is een van de grootste risico’s op ongeplande machinestilstand. Zeker in geval van onbemande productie neemt dat risico toe doordat bijvoorbeeld sensoren vervuild raken.

 

De DTP-workshop op 21 januari vindt bij Mitutoyo Nederland plaats in Veenendaal. Begin 12.30 uur, einde 17.30 uur. Aanmelden kan via de website van Dutch Precision Technology

 

Pin It on Pinterest