Optomec hybrid

Het Amerikaanse Optomec heeft een eerste bewerkingscentrum voorzien van een lasercladunit voor het 3D printen van metalen componenten. Het hybrideconcept is volgens de Amerikanen een concept waarmee de acceptatie van additieve productie versneld kan worden.

 

Amerikaans concern wil met Lens kit 3D drempel voor 3D metaalprinten verlagen

Optomec, in de Benelux vertegenwoordigd door Landré, werkt al enige tijd met steun van onder andere America Makes aan de Optomec Lens Metal 3D printtechnologie. Vliegtuigbouwer Lockheed Martin is een van de technische adviseur. Het doel is om een bestaande CNC-machine relatief eenvoudig om te kunnen bouwen naar een 3D metaalprinter, zonder de functionaliteit van de verspanende bewerking te verliezen.

 

1 kW laser en dubbele feeder

De technologie is al langer beschikbaar. Optomec bouwt al sinds 1998 voor commerciële toepassingen lasercladinstallaties. Met de nu ontwikkelde unit gaat men een stap verder doordat je een bestaande, of een nieuwe CNC-machine kunt uitbreiden met de printunit. De eerste machine waarin dit is gedaan, is een Fadal verticaal freescentrum uit 1990. Hierin is een 1 kW laserbron van IPG geïntegreerd en twee feederstations voor de toevoer van het metaalpoeder. Optomec gebruikt namelijk poedertoevoer in de laserstraal en werkt niet met een vlak poederbed. Het voordeel van deze technologie is het hogere opbouwvolume, waar wel een geringere nauwkeurigheid tegenover staat. De verticale freesmachine van Fadal heeft zijn verspanende capaciteit volledig behouden na de inbouw van de Hybrid Lens unit. Als er verspaand wordt staat de laserkop naast de tafel.

 

Concrete toepassingen

Een van de toepassingen waar Optomec aan denkt is het produceren van complexe onderdelen die nu met giettechnologie worden gemaakt. De lange doorlooptijd, onder andere vanwege de productie van de gietvormen, kan dramatisch verkort worden. Binnen 3 weken kan men met deze machine een compleet functioneel deel afleveren. Een andere toepassing is het additief herstellen van beschadigde of versleten componenten, die dan direct in dezelfde opspanning nabewerkt kunnen worden voor meer nauwkeurigheid. Optomec kan, dankzij de twee feeders, verschillende materialen combineren en ook zogenaamde graduele lagen opbouwen. Deze gaan geleidelijk over van het ene in het andere materiaal. Een belangrijk voordeel is, aldus Optomec, dat de investeringskosten aanzienlijk lager uitvallen vergeleken met een nieuwe 3D metaalprinter omdat de basis een bestaande CNC-machine is.

Meer informatie

Optomec

Landré 

 

Pin It on Pinterest