De tevredenheid over de winstgevendheid is in het mkb-metaal afgenomen. Was een jaar geleden nog 55% tevreden met de winst, nu ligt dit percentage op 30%. Wel blijft het aantal metaalbedrijven dat winst maakt op hetzelfde niveau als in 2022, namelijk rond de70%. 5% draait verlies. Een en ander blijkt uit de Economische Barometer MKB-Metaal van Koninklijke Metaalunie.

De branchevereniging heeft de na afloop van het tweede kwartaal de peilstok in het mkb-metaal gestoken. De cijfers tonen aan dat de gekte in de markt echt wel voorbij is. Vooral exporterende bedrijven merken dat overal de economie is afgekoeld. En dat is wel iets om rekening mee te houden, want 44% van de deelnemers exporteert.

Afname bedrijvigheid in mkb-metaal zet langzaam door

Exportorders krimpen snel

De buitenlandse orderpositie van deze bedrijven is, aldus Koninklijke Metaalunie, bij 34% van de bedrijven afgelopen kwartaal verder afgenomen. Slechts bij 14% is de orderpositie verbeterd. Dit staat in sterk contrast met de beoordeling van de binnenlandse orderportefeuille. Deze is gemiddeld bij 28% van de deelnemers verbeterd; bij 24% is de orderpositie afgenomen. Daarmee is de trend bij de binnenlandse orderportefeuilles positiever dan een kwartaal eerder. Gemiddeld hadden bedrijven in het mkb-metaal eind juni voor 12,7 weken werk onder handen (was een kwartaal eerder 12,1 weken).

Verdere verslechtering verwacht

Belangrijker is wellicht te kijken hoe de mkb-ondernemers tegen de komende maanden aankijken. Wat de binnenlandse orderpositie betreft hebben de pessimisten de  overhand: 25% verwacht een verdere verslechtering in Q3; 21% houdt rekening met een verbetering. Bij de exporterende bedrijven zijn de verwachtingen nog minder. 32% verwacht in het lopende kwartaal een verdere verslechtering; 17% rekent op groei. Over volgend jaar zijn iets meer bedrijven positiever dan negatiever: 24% rekent op een verbetering, 19% op een verslechtering. En 37% rekent op een stabiele situatie.

Arbeidsmarkt blijft krap, meer vaste banen

De verschillende KPI’s uit de Economische Barometer MKB-metaal (bron: Koninklijke Metaalunie).


Kwart vacatures blijft open staan

Afgelopen kwartaal is bij 14% van de bedrijven het aantal vaste medewerkers toegenomen; bij 11% nam dit af. Niet vreemd als je bedenkt dat de krapte aan vakmensen aanhoudt. Ze denken ook komend kwartaal niet alle vacatures te kunnen vervullen. Een op de vier vacatures blijft open staan. Afgezet tegen het totale personeelsbestand is dat 5,6%.

Willen ze volgend jaar méér investeren?

Met de EMO en Technishow in het verschiet, is het interessant te kijken of deze cijfers invloed hebben op de investeringsplannen. Dit cijfer is per saldo iets positiever dan een kwartaal eerder: per saldo is 12% negatief, iets minder dan vorig kwartaal. 18% van de deelnemers aan de Economische Barometer MKB-metaal denkt volgend jaar meer te investeren dan dit jaar; 30% denkt minder te investeren en 52% verwacht dat de investeringen stabiel zullen blijven. Dat staat enigszins haaks op de constatering van de Duitse machinebouwers dat de hogere rente investeringen door het mkb bemoeilijkt.

Pin It on Pinterest