Gildemeister heeft de bestellingen in het eerste twee maanden van dit jaar met 29 procent zien toenemen in vergelijking met de start van 2011. Voor heel 2012 rekent het concern op een duidelijke plus. Gildemeister topman Rüdiger Kapitza heeft dit gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers over 2011.

Tweede beste jaar

Afgelopen jaar is voor Gildemeister qua omzet het tweede beste jaar uit de geschiedenis geweest. De totale omzet kwam uit op 1,687 miljard euro. Voor de Duitse machinebouwer blijft 2008 het topjaar met een omzet toen van iets meer dan 1,9 miljard euro. Het segment Werktuigmachines nam verleden jaar het leeuwendeel van de concernomzet voor zijn rekening: 1,088 miljard euro (64 procent van de totale concernomzet); het segment Industriellen Dienstleistungen, waarin behalve de service-activiteiten ook nieuwe energie is ondergebracht, zag de omzet licht dalen naar 599 miljoen euro. In het jaarverslag schrijft Rüdiger Kapitza dat Gildemeister vorig jaar weer de aansluiting heeft gevonden met het groeijaar 2008.

60 procent van de verkochte machines is de laatste drie jaar ontwikkeld

Belang Ecoline groeit

Bij de werktuigmachines brengen de freesmachines van Deckel Maho de meeste omzet binnen (39 procent); gevolgd door de draaibanken van Gildemeister (16 procent) en Ecoline (7 procent) en Ultrasonic Lasertec (2 procent). De instaplijn Ecoline die DMG enkele jaren geleden heeft gelanceerd, blijft voor een mooie groei te zorgen. Ondanks dat de totale concernomzet sterk groeide, nam het aandeel van de Ecolinemachines hierin sterker toe. “Om aan de groeiende vraag naar Ecoline-machines te voldoen, hebben we op de productielocaties in Polen en China extra montagecapaciteit gerealiseerd”, aldus Kapitza.

 

Vooral nieuwe machines

Innovatie is nodig om mee voorop te blijven lopen in de markt. Dat geldt voor Gildemeister net zo. 60 procent van de bestellingen vorig jaar betrof machines die in de voorbije drie jaren werden ontwikkeld. De 485 R&D-medewerkers zorgden in 2011 voor 65 patenten en andere zaken waarvoor de rechten werden gedeponeerd. Een van deze patenten betreft DMG Virtual Machine, waarmee de bewerkingsafloop 1:1 gesimuleerd kan worden. De Miltap 700, samen met Mori Seiki ontwikkeld, is een ander voorbeeld van innovatie in 2011. In totaal gaf het concern 54,6 miljoen euro aan R&D uit. Dit jaar groeien de R&D-uitgaven naar 57 miljoen euro. Dat geld wordt onder andere besteed aan 17 innovaties in het segment Werktuigmachines die men voor 2012 heeft gepland. Onder andere de eVolution-lijn wordt verder uitgebouwd.

Mori Seiki telt mee

Volgens Kapitza is de sterke groei vorig jaar mede te danken aan het feit dat de samenwerking met Mori Seiki vruchten begint af te werpen. Dit jaar (2012) verwacht de concernleiding voor meer dan 2 miljard euro nieuwe orders te kunnen binnenslepen en een omzet van boven de 1,9 miljard te boeken. Dit komt overigens deels doordat de verkopen van machines van Mori Seiki in Duitsland en Europa dit jaar meetellen bij Gildemeister. Overigens is de machinebouwer al goed op weg naar die 2 miljard euro aan nieuwe orders, want alleen al dit kwartaal rekent men erop voor een half miljard euro machines te verkopen. De omzet komt dit kwartaal naar verwachting op 400 miljoen euro uit. Het aan de man brengen van al die machines vergt een aardig marketingbudget. Vorig jaar spendeerde Gildemeister 27 miljoen euro aan de deelname van in totaal 63 internationale beurzen, waaronder de EMO. Het totale marketing- en communicatiebudget bedroeg 45,4 miljoen euro.

 

En de winst?

Houdt het concern wat over aan al die machineverkopen? Aanzienlijk meer dan in de jaren daarvoor. Het EBITDA-resultaat bedroeg vorig jaar 146,1 miljoen euro (in 2010: 74,5 miljoen euro. De brutowinst steeg aanzienlijk tot 45,5 miljoen euro (in 2010: 4,3 miljoen euro). Dit is het derde beste resultaat dat Gildemeister ooit heeft behaald. De nettowinst na belastingen bedroeg 27,4 miljoen euro.

Toekomst

Gildemeister bereidt momenteel de plannen voor om ook in Rusland machines te gaan bouwen. Er is al een terrein van 200.000 m2 nabij Uljanowsk gekocht, langs de Wolga, waar de grote Russische automobiel- en luchtvaartcentra liggen. In het jaarverslag schrijft de concerndirectie dat men de omzet in Rusland in korte tijd sterk wil verhogen. De machines die men in Rusland gaat bouwen, zijn overigens alleen voor de Russische markt bestemd. Gildemeister haalde in de jaren tachtig eenderde van de omzet uit Rusland, wat volledig in elkaar is gestort na het uiteenvallen van de Sovjet Unie.

Samenwerking met Mori Seiki

De verkopen van Mori Seiki machines moeten dit jaar in Europa toenemen, zo valt er verder te lezen. Ook in Azië moet de samenwerking tussen de Duitse en Japanse machinebouwer tot meer verkopen leiden. Over de samenwerking schrijft men verder dat de klanten van Gildemeister en Mori Seiki hierdoor op een betere en snellere service kunnen rekenen maar men wijst er eveneens op dat de mogelijkheid blijft bestaan om machines van de beide merken naast elkaar te verkopen.

Duurdere machines?

Ondanks de positieve verwachtingen, ziet bestuursvoorzitter Kapitza enkele wolkjes aan de hemel. Zo verwacht hij dat de strijd om grondstoffen tot hogere productiekosten voor de machines gaat leiden en rekent hij erop dat eveneens de loonkosten gaan toenemen. Gildemeister wil daarom de komende jaren de productie van werktuigmachines meer globaal gaan inrichten. Overnames zijn er niet gepland. De groei moet organisch zijn.

[box type=”tick”]

Verschuiving van markten

Het jaarverslag van Gildemeister schetst heel aardig hoe de industriele markten de afgelopen jaren zijn verschoven. In 2000 was Duitsland nog goed voor 49 procent van de machinebestellingen die Gildemeister binnensleepte (aantallen machines). De rest van Europa nam 37 procent van de bestelde machines voor zijn rekening. Anders gezegd: 86 procent van de orders kwam dat jaar uit Europa. In 2005 was dat nog maar 77 procent (Duitsland 40 procent, de rest van Europa 37 procent). In 2011 kwam nog slechts 67 procent van alle orders uit Europa, waarvan 33 procent uit Duitsland. De BRIC-staten (in 2000 goed voor 3 procent) namen vorig jaar 23 procent van alle nieuwe machinebestellingen voor hun rekening.

 

[/box]

 

Pin It on Pinterest