CECIMO is voorzichtig optimistisch. Na de EMO en de jaarvergadering vorige week, voorspelt de Europese koepel van CNC-machinebouwers een stabilisatie van de Europese productie tot 22,3 miljoen euro dit jaar. Daarvan zal ter waarde van 18,3 miljoen euro worden geëxporteerd naar buiten Europa. Voor 2014 rekent men op groei, mede omdat de vraag uit Europa stap voor stap verbetert.

[quote float=”right”]Fransman komende 2 jaar president van CECIMO[/quote] Vorige week heeft de CECIMO de najaarsvergadering in Wenen gehouden. Frank Brinken, ceo van Starrag Group en voorzitter van het economisch comité, blikte daarbij tevreden terug op de EMO in september. Uit het bezoekersonderzoek op de beurs blijkt dat een op de vijf bezoekers ter plaatse een order heeft getekend. Nog eens eenzelfde groep heeft aangegeven dit na de beurs te gaan doen. Dit succes sterkt het vertrouwen dat de sector heeft in komend jaar. Voor het eerst presenteren de CECIMO-leden zich dan op de EMTE-EASTPO Machinebeurs in Shanghai (14 – 17 juli). CECIMO is een van de organisatoren van dit evenement, waarmee men nadrukkelijker de Aziatische markten wil gaan bewerken. Azië blijft namelijk een interessante en belangrijke markt voor de Europese machinebouwers.

Geen EU-regels rondom energie
Binnen Europa speelt het thema van energiebesparing. De Europese Unie wil de machinebouwers strikte regels opleggen. Daar verzetten de CECIMO-leden zich tegen. Zij onderschrijven de duurzaamheidsdoelstellingen, maar wijzen erop dat je geen one size fits all oplossing kunt bedenken voor een sector die in 400 categoriën meer dan 2000 verschillende modellen machines bouwt. Daarom hebben de CECIMO-leden een voorstel gedaan dat voorzien in vergaande zelfregulering. Dit moet een veel effectieve aanpak zijn om tot energiezuinige machines te komen.

Dreigend tekort vakmensen
De sector ziet de komende vergrijzing in Europa bedreiging. Volgens Martin Kapp, die de vergadering voor het laatst als voorzitter leidde, hebben machinebouwers in heel Europa moeite met het vinden van goed opgeleide medewerkers. “De complexiteit van de hedendaagse productie zorgt voor een grotere vraag naar zowel technische als allround competenties. Jammer genoeg zijn de huidige onderwijssystemen niet in staat deze competenties af te leveren.” CECIMO heeft daarom zowel een manifest als een roadmap opgesteld. Hiermee doet men een oproep aan de Europese overheden om de samenwerking tussen industrie, universiteiten en overheden te versterken.

cecimo
Jean-Camille Uring is de nieuwe president van CECIMO.

Nieuwe president
Op de najaarsvergadering heeft Martin Kapp de voorzittershamer overgedragen aan Jean-Camille Uring. Hij is de komende twee jaar president van CECIMO. Uring is een van de bestuurders bij Fives, de Franse engineering en machinebouwgroep. Sinds 1998 is hij COO van Fives Cinetic, de productietechnologie divisie van de Franse groep. Hij wil het werk van zijn voorganger voortzetten, namelijk zorgen dat de machinebouw hoog op de agenda van de Europese politiek blijft staan. Hij richt zijn pijlen op vier concrete acties: investeren in innovatie; betere marktcondities, met name een eerlijker speelveld in Europa; betere toegang tot kapitaal en aandacht voor het menselijk kapitaal en de competenties van medewerkers.

Meer informatie
CECIMO

Pin It on Pinterest