Seco Tools

Elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat geldt min of meer ook bij frezen met een negatieve dan wel een positieve spaanhoek. Vooral op het punt van snijkrachten die op de frees vrijkomen, verschillen de twee concepten. Daarom moet je de machinespecificaties mee in acht nemen bij de juiste afweging.

Bij een frees met een positieve spaanhoek, wordt het werkstukmateriaal als het ware door de snijkant van de frees afgesneden. Bij frezen met een negatieve spaanhoek wordt het materiaal juist weggeduwd. Bij dit type frees is immers het grootste deel van het snijplaatlichaam naar het werkstuk toe gekanteld.

Hoog belaste negatieve spaanhoek

Dit levert als voordeel op dat deze frezen sterk zijn. De spaanbelasting en de snijkrachten mogen gerust hoog zijn. Daarom zie je frezen met een negatieve spaanhoek vaak ingezet worden bij het ruwen, bij het frezen met onderbroken sneden en bij het bewerken van materialen zoals gietijzer. Ze zijn bij eenvoudige 2D freesbewerkingen een economisch goede keuze. Een voorbeeld van een dergelijke frees is de Turbo 10 schouderfrees van Seco Tools. Het nadeel van dit type frees is dat ze door het materiaal weg te duwen, hoge snijkrachten genereren. En in het verlengde daarvan ontstaat er veel warmte. Bij dunwandige producten kunnen vervormingen optreden.

 

De Turbo 10-serie frezen van Seco Tools.
De Turbo 10-serie frezen van Seco Tools.

Vrijsnijdende positieve spaanhoek

Is de machine onvoldoende stabiel of het vermogen te gering, dan lijkt een frees met een positieve spaanhoek een beter alternatief. Het lichaam is immers grotendeels van de frees afgewenteld; deze frezen zijn vrijsnijdend wat gepaard gaat met een lage snijdruk. Daardoor zijn ze beter geschikt voor de oudere type machines, die met lagere vermogens werken. Dit type frees is bovendien veelzijdiger: Je kunt er verschillende bewerkingen mee uitvoeren. En doordat de snijkrachten gering zijn, lenen ze zich voor het bewerken van lastige materialen zoals inconel, titaan en veel soorten roestvaststaal. Doordat er minder warmte vrijkomt, verbetert de standtijd.

Niet indexeerbaar

Het nadeel is wel dat een frees met een positieve spaanhoek niet bestaat in een uitvoering met een dubbelzijdige snijplaat. Om aan de vraag van klanten naar eenvoudige wissels van snijplaten, bieden gereedschapsfabrikanten wel snijplaten aan met vrijloophoeken achter de snijkanten. Deze snijplaten kun je niet omdraaien, maar ze kunnen wel gedraaid worden in de houder. Ze zijn daarmee een alternatief voor de indexeerbare snijplaat die vanwege het concept niet kan worden toegepast met een positieve spaanhoek. Omdat er lagere snijkrachten optreden, verbetert de standtijd.

 

Meer informatie: Seco Tools

Pin It on Pinterest