De markt voor zeer nauwkeurige matrijs- en precisiecomponenten groeit. Hierbij komt het niet alleen op de laatste µm nauwkeurigheid aan, maar vooral op de stabiliteit om deze hoge nauwkeurigheid onder productie-omstandigheden vast te houden. Okuma laat in het verticaal bewerkingscentrum MP-46V zien dat je grenzen ver kunt opschuiven.

Thermo Friendly Concept houdt machine stabiel ondanks schommelingen in omgevingstemperatuur

Okuma had een aardige demo opstelling bedacht voor de laatste huisshow van 2013 in Krefeld, waar het Europees hoofdkwartier is gehuisvest. Een foto van bezoekers werd digitaal bewerkt, met software automatisch vertaald naar een NC-programma en de machine freesde vervolgens de foto. Een applicatie die zich, aldus Tom Strijbos van Gelderblom, gemakkelijk laat realiseren dankzij het open karakter van de Okuma-besturing, die gebaseerd is op een Windowsomgeving. Waar het echter vooral om ging, is de nauwkeurigheid waarmee gefreesd wordt. De hoge nauwkeurigheid van de Okuma MP 46V is mede te danken aan het Thermo Friendly concept dat de fabrikant in deze machine toepast. Dit concept vormt samen met het Collision Avoidance System en Machining Navi de drie pijlers onder de nauwkeurigheid, samengebracht in Intelligent Technology.

Thermisch zeer stabiel

Het Thermo Friendly Concept zelf rust ook weer op drie pijlers: een slimme constructie van de machine, bijvoorbeeld de thermisch symmetrische ramconstructie en het isoleren van de spanenbak; een machinedesign dat zich aanpast aan de wisselende omgevingstemperatuur; en een besturing die de onnauwkeurigheid die toch nog ontstaat, tot een minimum reduceert. Voor dit laatste gebruikt Okuma onder andere sensoren die naast de spindel zijn geplaatst. Op basis van de spindeldata en de meting van deze sensor, wordt de verwachte foutpositie berekend waarna de besturing automatisch corrigeert. Okuma zegt hierdoor maximaal 0,1 µm afwijking te kennen in de positie van het gereedschap op het werkstuk. De kracht van het totale concept is dat de machine gedurende de dag stabiel blijft.

Lees het hele artikel in het digimagazine

 

Pin It on Pinterest