Pulsar Photonics

Deze Multi Beam Scanner verdeelt de straal van de ultrakorte pulslaser in 100 kleinere stralen.

De Duitse Fraunhofer spin-off Pulsar Photonics toont op de Hannover Messe een gereedschapsysteem dat de inzetbaarheid van ultrakorte pulslaser bij het aanbrengen van oppervlaktestructuren verbetert. Deze Multi Beam Scanner voorkomt het veelvuldig nabewerken, wat dikwijls nodig is als oppervlakken met een nanoseconde laser worden bewerkt.

Multi Beam Scanner deelt laserstraal op in 100 stralen

Deze nanosecondelasers worden veelvuldig ingezet voor het aanbrengen van microstructurer in grote oppervlakken. Het probleem is echter het smelteffect, wat dikwijls tot omslachtig nabewerken leidt. De ultrakorte pulslaser brengt minder warmte in het materiaal en heeft geen last van smelteffecten. Het licht dringt slechts zo’n 100 nanometer diep in het materiaal. Vergeleken met de nanosecondelaser haal je een factor 10 minder materiaal weg in dezelfde tijdspanne. Dat maakt deze nieuwe lasertechnologie uit economisch oogpunt minder interessant voor deze toepassing. Verleden jaar al kondigde het Fraunhofer Laserinstitut ILT in Aken aan hiervoor de multistraaltechnologie te hebben ontwikkeld. Deze is nu zover dat men commercieel de markt op gaat.

 

Pulsar Photonics
Deze Multi Beam Scanner verdeelt de straal van de ultrakorte pulslaser in 100 kleinere stralen.

100 kleine laserstralen

De oplossing die Pulsar Photonics biedt is een gereedschap dat de laserstraal verdeelt in 100 kleinere stralen. Deze 100 stralen bewerken het oppervlak op 100 plekken tegelijk. Dat zorgt voor een versnelling van het proces, waardoor de ultrakorte pulslaser ondanks het huidige geringe vermogen (50 tot 100 W waarvan normaal maximaal 20 procent kan worden benut) toch rendabel inzetbaar is voor het microstructureren van oppervlakken. Het opdelen van de laserstraal zorgt er namelijk voor dat het totale vermogen kan worden ingezet, zonder dat teveel energie wordt ingebracht. Dit komt door de verdeling van de hoeveelheid energie over 100 plaatsen op het werkstuk

Kwaliteitscontrole

De oplossing die Pulsar Photonics heeft ontwikkeld, bevat naast een optisch element om de laserstraal op te delen ook over meetsensoren om snel de juiste parameters te achterhalen. Ook meten de sensoren hoe diep in het materiaal bewerkt is en met welke diameters er geboord werd met de laserstraal. Deze data zijn direct na het bewerken beschikbaar als een kwaliteitsrapport. Behalve voor het aanbrengen van microstructuren in oppervlakken, kan de techniek ook gebruikt worden voor het laserboren of het lasersnijden van zeer fijne componenten. Pulsar Photonics toont de Multi Beam Scanner lasertechnologie op de Hannover Messe (7 – 11 april) in stand 17 C04/02 (Jonge innovatieve ondernemingen) en op de Fraunhoferstand 17/F14.

Op 9 mei presenteert het jonge bedrijf deze technologie tijdens het internationale lasercongres ALK ’14 in Aken.

 

Meer informatie

Pulsar Photonics

ALK 2014

Pin It on Pinterest