Dijk Consult organiseert dit najaar opnieuw een 5-daagse workshop rond de thema’s procesbeheersing en nauwkeurigheid. De workshop wordt ondersteund door een praktijkdag bij de Leidse instrumentmakersschool.

 

Praktijkdag bij Leidse instrumentmakerschool

First part right: dat wordt alsmaar belangrijker in de maakindustrie. Maar hoe weet je om dit te bereiken of de machines voldoende nauwkeurig zijn? En of ze goed voorspelbaar zijn? Wat is de invloed van machinegeometrie op de bewerkingsnauwkeurigheid? En waar moet je op letten als je investeert in een nieuwe machine?

 

Wat kan verspaner zelf doen?
De kans dat een machine afwijkt van de opgegeven nauwkeurigheid bestaat zelfs bij nieuwe machines, weet Gert Dijk van Dijk Consult inmiddels uit zijn jarenlange ervaring. Alleen al bij een 3-assige machine kunnen er 21 fouten ontstaan: 3 rotatiefouten, 2 rechtheidfouten en 1 positioneerfout per as en daar bovenop nog de 3 haaksheidfouten. Bij de 5-assige machines komen daar nog rotatieafwijkingen, verschuiving van middelpunt, scheefstand en nulpunt oriëntatie als mogelijke fouten bij. Verspaners kunnen zelf al een aantal testen doen. “Voor 1.000 euro koop je al een meetdoorn en een winkelhaak waarmee je de haaksheid van je machine meet. Toch doet bijna niemand dit.” De rondloop en de parallelliteit met de Z-as kun je eenvoudig bepalen met een meettaster. Ook de stand van de spil ten opzichte van de tafel en de baanvolgnauwkeurigheid van de X-, Y- en Z-as laten zich relatief eenvoudig controleren.

 

Inhoud workshop
In de workshop schetst Gert Dijk aan de hand van praktische demo’s en aansprekende cases de dagelijkse problematiek en hoe je afwijkingen kunt constateren, elimineren en in de toekomst wellicht voorkonen. Aan bod komen zowel de traditionele CNC draai- en freesmachines als de 5-assige bewerkingscentra en portaalfreesmachines. Onderwerpen waar hij dieper op in gaat, zijn de relatie van de machinegeometrie en bewerkingsnauwkeurigheid; machinegeometrie kennen en beheersen; probleemgericht meten aan machines, bijvoorbeeld na een crash en het interpreteren en analyseren van meetresultaten. Het werken met laserinterferometer en ballbarmeetsystemen komen eveneens aan bod. Ook de selectie van een nieuwe machine en de aanschaf worden behandeld. Deelnemers krijgen een uitgebreide syllabus en praktische checklijsten. Er bestaat een optie voor een extra cursusdag waarin specifieker gekeken wordt naar selectiecriteria bij de aanschaf van machines.

 

Leidse instrumentmakersschool
De cursus wordt afgesloten met een praktijkdag bij de Leidse instrumentmakersschool.

Praktische informatie
De 5-daagse cursus wordt verzorgd aan de Technische Universiteit Delft. De eerste bijeenkomst is op maandag 20 oktober en daarna tot en met 17 november elke maandag van 13.00 – 19.00 uur. De praktijkdag vindt op 10 november plaats bij de Leidse instrumentmakerschool. De workshop komt in aanmerking voor een financiële bijdrage per deelnemer uit het OOM-opleidingsfonds. Meer informatie: gert.dijk@dijkconsult.nl

 

Lees ook het artikel over procesbeheersing en machinenauwkeurigheid 

 

Pin It on Pinterest