Op het Haagse bedrijventerrein Ypenburg is de formele aftrap gegeven voor het programma Technology Part Ypenburg. Airborne, KVE, Promolding, GTM en het fieldlab Digital Factory for Composites (DFC) bundelen hun krachten. Gezamenlijk willen ze Den Haag laten uitgroeien tot een internationale hot-spot voor producten op basis van hightechmaterialen. Het programma richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten.

 

Bedrijven, fieldlab DFC en gemeente Den Haag investeren 1,6 miljoen euro

De vraag naar producten van hightechmaterialen zal de komende jaren nationaal en internationaal sterk groeien. Daarom vindt nu een gezamenlijke investering van 1,6 miljoen euro plaats. Dit moet het fundament vormen voor het versterken van de regionale innovatiekracht. Ook moet het tot een toename van de bedrijvigheid op dit vlak leiden, evenals investeringen in hightech materialen. Ypenburg moet daardoor een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor bedrijven in deze sector.

 

Not to refuse offer

Dit programma moet op Ypenburg tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor andere bedrijven leiden. Jac. Gofers, CEO, Promolding: “Nu de bedrijven op Ypenburg volwassen zijn geworden is het moment daar om ook een gezamenlijke propositie te bieden die voor het internationale bedrijfsleven een ‘not-to-refuse offer’ betekent. Op het gebied van hightech kunststoffen en composieten is topkennis beschikbaar bij zowel de bedrijven als de TU, HBO en MBO opleidingen in de regio. Mooi dat we dat nu in een Technology Park Ypenburg tot innovatieve producten en processen kunnen brengen.”

 

Kennis koppelen

Harm van Engelen, directeur KVE Composites Group, het eerste bedrijf dat zich op het voormalige Fokkerterrein vestigde, is enthousiast over het bijeen brengen van kennis van de verschillende partners: “Het samenwerkingsproject biedt de mogelijkheid die kennis te koppelen aan bijvoorbeeld de spuitgietkennis van Promolding, de satelliet-ontwerpkennis van GTM en de automatiseringskennis van Airborne om daarmee totaal nieuwe product-marktcombinaties te realiseren. Door intensieve samenwerking met kennisinstellingen uit de regio wordt ontbrekende input uit aangrenzende kennisgebieden toegevoegd, zoals mechatronica, modellering, sensortechniek en chemie. KVE verwacht veel van deze samenwerking.”

 

Smart manufacturing

Een component in het programma is het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC). Ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en investeerders kunnen bij dit fieldlab terecht voor werkplaatsen, kennisdeling, en het vinden van interessante investeringsprojecten. Als onderdeel van Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH) krijgt de Zuid-Hollandse maakindustrie steun bij de transitie naar smart manufacturing. De ambitie is uit te groeien naar een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor kennis en technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te kunnen maken. Ook in kleine series en/of enkelstuks.

 

Pin It on Pinterest